มันก็วางของมันเอง


ขัดข้อง ขุ่นเคือง เศร้าหมอง ขุ่นมัว
หงุดหงิด รำคาญ ไม่ได้ดั่งใจ
มันเป็นแค่อารมณ์เฉยๆ
อย่าไปเอามัน! อย่าไปสนใจมัน!
เดี๋ยวมันจะดับไปเอง
.
เราปฏิบัติเพื่ออะไร ???
เราปฏิบัติเพื่อชำระจิตของเรา
เราก็ตรงเข้ามาหาจิตเลย
ถ้าเรามัวแต่ไป "ยึด"
เอาอารมณ์นั้น.... เรื่องนี้มา....
มันก็อยู่กับเรา เพราะเราไปยึดมันเอง!
.
ตั้งหลักดีๆ "ดูมัน" ไม่เอาๆ ไม่สน!
มันก็วางสิ มันก็วางของมันเอง
เราไม่เอาแล้วนี่ ...ก็ข้ามพ้นมันไปได้

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by spicetree687 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง


...การถือเอาพระพุทธเจ้า
เป็นสรณะ หรือเป็นที่พึ่ง 
ฟังดูเหมือนการหนีออกจากโลกนี้
ไปหาพระพุทธองค์ 
แต่แท้จริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
การเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าต่างหาก
คือ "การถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง" 
หรือ การเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละ
คือ "การถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง" 
ไม่มีที่พักพิงอันวิเศษของพระพุทธเจ้า
หรือของเราที่ไหน แต่ที่พักพิงนั้น
อยู่ในตัวเราเองเสมอมา 
มันจึงไม่ใช่การวิ่งไปหาพระพุทธเจ้า 
#แต่การค้นพบธรรมชาติแห่งพุทธะ
#ภายในตัวเรานั่นแหละ
คือ "การถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง"

พระอาจารย์ชุนริว ซูสุกิ (พ.ศ.๒๔๔๗-๒๕๑๔) 
พระอาจารย์รูปสำคัญผู้เผยแผ่
พุทธศาสนานิกายเซ็น สาขาโซโต
จากญี่ปุ่นสู่สหรัฐอเมริกา


Image by skeeze from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา