จิตประเสริฐ จิตเกษม
มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ 
มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์... 
แปดอย่างนี้ พระพุทธเจ้าและสาวก 
ไม่มีความยินดีและโศกเศร้า 
ไม่มีความหวั่นไหว ...
ไม่มีความยินดี ยินร้าย กับอารมณ์แปดอย่าง 
นี่ละ จึงว่าจิตประเสริฐ จิตเกษม

หลวงปู่ขาว อนาลโย 

จิตอยู่ในจิต จะเกิดความสงบ          การกำหนดจิต แม้แต่ในธรรมขันธ์ก็บอกอยู่แล้ว แม้ในอภิธรรม ๗ เขาก็บอกอยู่เหมือนกัน เขาบอกว่าถ้าเราทำจิตของเรา ให้อยู่ในจิตของเรา อารมณ์จิตของเรา ให้มาอยู่ในอารมณ์หนึ่งให้ได้ ไม่ถึง ๑๐ นาที จิตนั้นจะเกิดความสงบ ถอดความสงบจะเกิดความแจ้งขึ้นมา...

                                                                                           หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล