วิปัสสนา-เห็นธรรม คือเห็นความคิด...การทำวิปัสสนา-เห็นธรรมนั้น จึงต้องเห็นความคิดของเรานี่เอง
 ไม่ใช่ไปเห็นแสงสี ผีเทวดา...

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
หนังสือพลิกโลก เหนือความคิด

พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ "ละ"พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ "ละ" 
ไม่ได้เพื่อให้ "เอา" 
พระพุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญ
ที่ให้แล้วมีเยื่อใย 
หวังผลในชาติหน้า 
เป็นบุญที่มีอานิสงส์น้อย

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

วิธีหยุดความคิด
         การจะนั่งลงแล้วคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลานั้น มันง่ายกว่านั่งลงแล้วไม่คิด เพราะเราติดนิสัยอย่างนั้นมานานแล้ว แม้ความคิดที่ว่า “จะไม่คิด” มันก็ยังเป็นความคิดอย่างหนึ่งอยู่ดี ถ้าจะไม่คิด เราต้องมีสติ แล้วเพียงเฝ้าสังเกตและฟังการเคลื่อนของจิต แทนที่จะคิดเรื่องจิต เราจะเฝ้าดูมัน และแทนที่จะไปติดอยู่กับความคิดความฝัน เราจะรู้ทันมัน ความคิดเป็นการเคลื่อนไหว เป็นพลังผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่เที่ยง เราเพียงแต่รู้ไว้ว่าความคิดก็เป็นเพียงความคิด โดยไม่ต้องไปประเมินคุณค่าหรือแยกแยะแต่ประการใด แล้วมันจะเบาบางลงไปและจะระงับไปในที่สุด นี้ไม่ได้หมายความว่าจงใจไปประหัตประหารมัน แต่ยอมให้ระงับไปเอง เป็นลักษณะของความเมตตา นิสัยที่ชอบคิดจะเหือดหายไป ความว่างอันไพศาลชนิดที่ไม่เคยประสบมาก่อนก็จะปรากฎแก่ท่าน

                                                                                                   พระอาจารย์สุเมโธ