วิปัสสนาหรือสมถะ


ผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่า “วิปัสสนา”
สมถะก็ถูกเหยียดหยาม
หรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่า “สมถะ”
ก็จะพูดว่าจำเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนา
เหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระ
อย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลย เพียงแต่ฝึกปฏิบัติไป
แล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง..
หลวงปู่ชา สุภัทโท