ปัญญาที่รู้จริง


ปัญญาที่รู้จริงนั้น จะต้องรู้ให้จริง
ถึงความเกิดขึ้นและความดับไป
ถ้าเรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
มองซ้าย แลขวา เป็นธรรมะ
มองเห็นไตรลักษณ์อยู่ประจำ
มีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
อยู่รอบด้านไปหมด
จิตใจก็ย่อมนิ่งสงบอยู่
ถ้าเรารู้จักไตรลักษณ์แล้ว
เราจะละความยึดมั่นถือมั่น
เราจะสบาย เป็นคนฉลาด
มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมด
ชีวิตนี้ราบรื่นเลยทีเดียว

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

Image by darksouls1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

แนววิปัสสนาคือฝึกรู้ตามความเป็นจริง


น้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เพิ่งมาใหม่และเพิ่งฝึกค่ะ 
มีความคิดฟุ้งออกนอกตลอดคิดไปไกลเผลอไปนานตลอด
ช่วงเวลาฝึกตามรูปแบบจิตสงบ
รวมลงได้สัก 10 นาที ..หายเข้าไปว่างจ้าแบบนั้น
ไม่รู้ว่าจะต้องทำไงต่อ รู้ๆ วนๆ ไป
ขอถามว่าต้องฝึกแบบไหนคะ
กราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ

พระอาจารย์ตอบ.
แนววิปัสสนาคือฝึกรู้ตามความเป็นจริง 
ในสิ่งที่ถูกรู้ 
เวลาสงบก็รู้ ไม่สงบก็รู้ 
นิ่งอยู่ก็รู้ หลุดออกไปก็รู้ 
ให้วางรู้ซื่อ ๆ อยู่กับกายเบาๆ เพื่อเรียนรู้อาการต่างๆ 
และรู้จะได้บทเรียนในความเป็นพระไตรลักษณ์ 
จากอาการต่างๆ นั้นเอง 
ต้องค่อยๆ ฝึกไปนะ รู้จะฉลาดขึ้นมานะ

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by darksouls1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา