สถานภาวนาที่เธอจะต้องฝึกฝน


หากเธอต้องการที่จะฝึกฝน
การปฏิบัติทางจิตวิญญาณ 
จงอย่าได้เที่ยวแสวงหาสถานภาวนาไกลๆ ที่ไหน 
การฝึกฝนทางจิตวิญญาณ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ เวลา หรือเทคนิคพิเศษใดๆ 
จงรู้ว่าร่างกายของเธอ ความคิดของเธอ 
และที่นี่ ขณะนี้นั่นแหละ
คือสถานภาวนาที่เธอจะต้องฝึกฝน

พระอาจารย์แดแฮง คึนซือนิม (พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๕๕๕)
ภิกษุณีแห่งพุทธศาสนานิกายซอน (เซ็น) ในเกาหลี

Photo by Aaron Burden on Unsplash 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ดูเหมือนโลกกำลังเล่นตลกกับเรา


ยิ่งยึดเป็นเจ้าของ 
ยิ่งกลับตกเป็นทาส
แต่เมื่อสละไป กลับได้มา
เมื่อไม่ยึดมั่นเป็นเจ้าของสิ่งใด 
สิ่งนั้นก็กลับมาเป็นของเรา
เมื่อคืนทุกอย่างให้โลก 
ทุกอย่างในโลกก็กลับเป็นของเรา
นี่คือความจริงที่…
ดูเหมือนโลกกำลังเล่นตลกกับเรา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by Jordan_Singh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา