จิตอาศัยโลก สู่จุดเหนือโลก          ความจริงโลกน่ะ  เป็นอารมณ์ของจิต  ในเมื่อจิตตัวนี้รู้ความจริงของโลกแล้ว  มันจะปลีกตัวไปลอยเด่นอยู่เหนือโลก  แล้วมันอาศัยโลกนั่นแหละเป็นบันไดเหยียบไปสู่จุดที่อยู่เหนือโลก 

                                                                                                   หลวงพ่อพุธ   ฐานิโย

ควรจะกลัวความเกิด
มนุษย์สัตว์ทั้งหลาย กลัวความตาย
แต่ยินดีกับความเกิด 
เมื่อเกิดแล้ว ไม่ตายไม่มี 
ต้องตายแน่ๆ 
ผู้กลัวความตาย จึงต้องควรชำระ 
โมหะ อวิชชา ที่หุ้มห่อจิต ...

อันเป็นต้นเหตุให้หมดจด 
จึงจะไม่เกิดไม่ตายอีก..
ควรจะกลัวความเกิด 
อย่าไปกลัวความตายเลย จึงจะถูก..

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Link to the Photo

ผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ควรห่วงสอบภูมิ          ในเรื่องของการปฏิบัตินั้น เราไม่ต้องไปห่วงพะวงกับการสอบชั้นสอบภูมิดอกว่าจะเป็น โสดา สกิทาคา อนาคา หรืออรหันต์ ข้อสำคัญควรจะสอบแต่ว่า ขณะนี้เราได้ชำระกิเลสตัณหาของเราให้หมดสิ้นไปแล้วแค่ไหนดีกว่า นี่แหละจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง การสอบภูมิสอบชั้นมิใช่สิ่งจำเป็นที่เราจะต้องคำนึงถึง

                                                                                                        ท่านพ่อลี ธัมมธโร 

ทำใจให้เหมือนกับใบบัวกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตนั้น อยู่ที่เจ้าตัวผู้นั้นจะเต็มใจรับมันเอาไว้หรือไม่ 
ถ้าไม่รับ มันก็เกิดไม่ได้ คือ ทำใจให้เหมือนกับใบบัว 
เมื่อมีน้ำมากระทบ ก็จะกระเด็นร่วงไปโดยที่ใบบัวไม่มีรอยเปียกเลย

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

จิตที่ดี จะต้องอยู่ในความเที่ยงธรรมจิตที่ดี จะต้องอยู่ในความเที่ยงธรรม
คือไม่ตกไปในอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ 
ไม่มีความรัก ไม่มีความชัง 
เรียกว่าจิตเป็นกลาง 
ถ้าจิตของเรามันรวมแน่วแน่ ...
จดจ่อในสิ่งเดียว
จิตก็จะมีกำลังขึ้น เมื่อจิตของเรามีกำลัง 
จิตนี้ก็จะต่อต้านกับกิเลส 
ที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา 
จิตก็จะมองเห็นสัจธรรม 
รู้ทันสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

พระอาจารย์วัน อุตตโม

การตัดเวรตัดกรรม
การตัดเวรตัดกรรม คือ
การตัดความคิดปรุงแต่ง

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา
ให้มีสติอยู่ ให้เห็นการเกิดดับของกายและใจ
แต่อย่าให้มันมาทำใจให้วุ่นวาย ให้ปล่อยวางมันไป
ความรักเกิดขึ้น ก็ปล่อยมันไป
มันมาจากไหน ก็ให้มันกลับไปที่นั่น
ความโลภเกิดขึ้น ก็ปล่อยมันไป
ตามมันไป ตามดูว่ามันอยู่ที่ไหน
แล้วตามไปส่งมันให้ถึงที่ อย่าเก็บมันไว้สักอย่าง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

อย่าเข้าไปกินอารมณ์ให้รู้ ดูอยู่เฉยๆ 
อย่าเข้าไปกินอารมณ์
มันเกิดอะไรก็ให้รู้
สุขก็รู้ ทุกข์ก็รู้
อย่าไปกิน
รู้นิ่งอยู่อย่างนั้น.....
เมื่อมีกำลังพอ 
ปัญญาจะแจ้งขึ้นมา

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็พอมันมีอะไรเป็นของเราบ้าง 
ตายไปก็เอาอะไรไปติดตัวไม่ได้ 
แล้วจะอยากมันทำไม 
ไม่ต้องอยากอะไรทั้งนั้น 
ทำจิตให้สงบ ให้เป็นหนึ่ง 
ไม่ต้องไปสนใจในความมี 
ความเป็นตัวของตัวเองหรือผู้อื่น 
ให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็พอ  

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

สมาธิได้ทั้งหลับตาหรือลืมตาเราอย่าเผลอ 
หลับตาก็ไม่เผลอ ลืมตาก็ไม่เผลอ
มันก็เป็นสมาธิได้ทั้งหลับตาทั้งลืมตานั้นแหละ
ถ้ามันหลับตาดี ลืมตาไม่ดี แสดงว่าสมาธิคอยแต่จะล้ม 
แบบนี้ ยังหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เข้าใจไหม 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโณ

การปฏิบัติธรรมคือสติสัมปชัญญะการปฏิบัติธรรมคือสติสัมปชัญญะ 
สติสัมปชัญญะให้มีอยู่ในกายและในจิตใจ 
ถ้าจะพูดรวมๆ แล้วก็คือ ความรู้สึกตัว 
จุดยืนของผู้ปฏิบัติคือ ความรู้สึกตัว 
ความรู้สึกตัวเป็นธรรมกำมือเดียว 
ทั้งเห็นทุกข์และทั้งดับทุกข์ ก็คือความรู้สึกตัว 
ถ้ามีความรู้สึกตัว ก็มีความปล่อย ความวาง 
ความหยุด ความเย็น ก็มีอยู่ในความรู้สึกตัว 
ความรู้สึกตัวก็เป็นทั้งศีล สมาธิและปัญญาอยู่ในนั้น 
ความรู้สึกตัวก็เป็นการละความชั่ว ทำความดีและจิตก็บริสุทธิ์ 
ความรู้สึกตัว ทำให้เกิดความหลุดพ้นได้ด้วย

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

วิธีที่สร้างสติให้มีได้ง่าย          วิธีที่สร้างสติให้มีได้ง่าย คือสร้างตามหลักของสติปัฏฐาน ๔ สร้างลงไปในกาย สติต้องมามีอยู่ที่กายก่อน ต่อไปก็มีอยู่ที่จิตใจ มีเจตนารู้สึกที่กาย เช่นเดินจงกรม ยกมือเคลื่อนไหว ลมหายใจ ให้เติมความรู้สึกตัวกับอิริยาบถของกาย หาวิธีที่จะรู้สึกตัวตลอดเวลา จนว่าสติมีมากในกายและในจิตใจ จนว่ากายใจมีแต่สติความรู้สึกตัวจนเป็นอันเดียว

                                                                                               หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

การเสพติดของกิเลส          เวลาที่เราพูดถึงการเสพติดนั้น ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด แต่ยังหมายรวมถึงราคะ ความโกรธ ความกลัว หรืออัตตาอีกด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือการเสพติดของกิเลส

                                                                                                      ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

รู้เพียงตำรา


รู้เพียงตำรานั้นนะ ถ้ามันไม่ได้ปฏิบัติจริงแล้ว มันก็เป็นโมฆะเท่านั้น

หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต 

ดูจิตให้รู้อารมณ์ อย่าละอารมณ์หลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำ
ก็คือ ให้ รู้ อารมณ์เฉยๆ 
อย่าไปพยายาม ละ อารมณ์นั้นเด็ดขาด
จะเดินทางผิดทันที เพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้น
เป็นตัวขันธ์ เป็นตัวทุกข์ 
ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้น 
อย่าอยาก (มีตัณหา) ที่จะไปละมันเข้า

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง คือ "พระดี"พุทธัง ธัมมัง สังฆัง
ไตรสรณคมน์นี่แหละ "พระดี"
คนเรานี่ก็แปลก ข้าให้ของจริงกลับไม่เอา
จะเอาของปลอม

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

บุคคลชอบรู้เห็นภายนอก          บุคคลส่วนใหญ่ เมื่อฝึกจิตจนมีกำลังเพียงพอที่จะทำให้เกิดทิพจักขุญาณก็ดี มโนมยิทธิก็ดี อภิญญาก็ดี มักจะชอบออกรู้ ออกเห็นภายนอก โดยไม่ได้สนใจตัวเองเลย คำว่า ทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ สติให้มีสิ่งระลึก คือ รู้อยู่ที่ตัวเอง ภายในกาย ในจิตของเรา ว่า กิเลสอยู่ที่ใด แล้วพิจารณาตรงจุดนั้น..

                                                                                                หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ความหมายของ "เจริญก้าวหน้าทางธรรม"คำว่า "เจริญก้าวหน้าทางธรรม"
มิใช่เจริญด้วยยศศักดิ์เหมือนทางโลก
หากหมายถึง "ใจ" ที่นิ่ง หนักแน่น มั่นคง คลายความยึดติดในโลก
หากผู้ใดยังหลงในยศศักดิ์ ก็ชื่อว่าหลงตนและหลงโลก
เพราะสิ่งนั้นเป็นของประจำโลก

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ท่านจงปล่อยความอาลัย...
ท่านจงปล่อยความอาลัย
ในขันธ์ที่เป็นอดีตเสีย 
จงปล่อยความอาลัย
ในขันธ์ที่เป็นอนาคตเสีย 
จงปล่อยความอาลัย
ในขันธ์ที่เป็นปัจจุบันเสีย...
จักเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ 
มีใจพ้นวิเศษแล้ว
ในสังขตธรรมทั้งปวง 
จักไม่เข้าถึงชาติและชราอีก

ธรรมบท ขุททกนิกาย ตัณหาวรรค

ชีวิตเรานั้นน้อยนิดเดียว
..คนใดประมาทมัวเมา 
ไม่ได้นึกถึง ความเกิดเป็นทุกข์ 
ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ 
ความตายเป็นทุกข์ 
จิตใจจะเศร้าหมอง ขุ่นมัว ว้าวุ่นไปหมด... 
ฉะนั้น จงนึก จงเจริญอยู่เสมอว่า.. ...

ชีวิตเรานั้นน้อยนิดเดียว 
ไม่ใช่มากมายประการใด 
ชีวิตจริงๆ ก็อยู่แค่ลมหายใจเข้า-ออก 
แค่นี้เอง...

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

เหนื่อยทางธรรมยังมีวันสิ้นสุด
เหนื่อยทางธรรมเพื่อหาทางออก
ยังมีวันสิ้นสุด 
แต่เหนื่อยหาทางโลกไม่มีวันสิ้นสุด 
เกิดมาแล้วก็ตายไป 
ความสุขที่ได้เพียงเล็กน้อย
บนโลกนี้ เมื่อเทียบกับทุกข์...
ไม่คุ้มค่ากับที่ได้รับในแต่ละชาติ 

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

เราจะมาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้ง...เราจะมาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้ง หรือสิ่งที่พระองค์แสวงหา  

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

จิตต้องดูความคิด        วิธีแห่งการปฏิบัติ คือการรู้สึกตัวเท่าทันความคิด ร่างกายของเราทำงานไปตามหน้าที่ แต่จิตของเราจะต้องดูความคิด

                                                                                            หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

คนเรามองข้ามการชนะใจตนเอง          คนเรามักคิดถึงการชนะคนอื่น จนมองข้ามการชนะใจตนเอง แต่ถ้าอยากจะชนะใจตนเองได้ ก็ต้องวางความคิดที่จะชนะผู้อื่นเสียก่อน

                                                                                                    พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

สมาธิทำให้ทันอารมณ์          คนเราถ้าไม่มีสมาธิ จิตมันจะหยาบ จะคิดมาก มันจะไม่หยุดคิด พอเรามีสมาธิขึ้นมา ทีนี้ จิตเราว่างได้สักครั้งหนึ่ง จิตเราจะละเอียด คราวหลัง จะทันอารมณ์ว่า นี่โกรธ และ นั่นไม่โกรธ สงบ ไม่สงบ ก็จะค่อยๆ รู้ขึ้นมาทีละน้อย นั่นแหละ การทำบุญมหาศาล..

                                                                                     หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

ธรรมและกิเลส ไม่ได้มาในตำรา          เรื่องอรรถเรื่องธรรม เรื่องกิเลส ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มาในตำรานะ คำว่า “ตำรา” มีแต่ชื่อของกิเลส มีแต่ชื่อของธรรมะ มีแต่ชื่อของบาป ของบุญ ของนรก ของสวรรค์ ตัวเหตุตัวการที่จะไปนรก ไปสวรรค์ ไปนิพพาน เป็นบาปเป็นบุญจริงๆ คือ “ตัวใจ” เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต้องเป็นเรื่องของใจล้วนๆ

                                                                                         หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ใครว่าเงินและงานบันดาลสุขใครว่าเงินและงานบันดาลสุข, 
คงเห็นทุกข์เพียงผิวเผินจึงเพลินว่า, 
ทุกข์จริงแท้เกิดแต่ใจไร้ปัญญา, 
เห็นขันธ์ห้าเป็นตัวตนคนเลยทุกข์.
----------------------
หลวงตาสุริยา (ส.มหาปัญโญภิกขุ) วัดป่าโสมพนัส สกลนคร

ให้รักษาตัวรู้ของเรา ให้เหนียวแน่นมั่นคงให้รักษาตัวรู้ของเรา
ให้เหนียวแน่นมั่นคงอย่างเดียว 
ก็ไม่มีอะไรจะมาครอบงำเราได้

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

พ้นทุกข์ได้เกิดจากการเจริญสติสติเป็นปัจจัยให้เกิดความดี
สติทำให้เกิดความสงบ
สติทำให้เกิดความหลุดพ้น
สติเป็นเหตุไม่ให้เกิดความหลง
สติมีมาก ความทุกข์หมด
พ้นทุกข์ได้เกิดจากการเจริญสติ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาของโลก         ความแปรเปลี่ยนนั้นเป็นธรรมดาของโลก อย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือใจของเราต่างหากที่ไปยึดอยากให้บางอย่างคงที่เหมือนเดิม หรือเป็นไปตามใจเราเสมอ ทันทีที่คิดแบบนั้น จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ก็เตรียมตัวทุกข์ไว้ได้เลย

                                                                                       พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ


อย่าลืมความตาย อย่าประมาท 
จงอย่าคิดว่า ความตายจะถึงเราในวันพรุ่งนี้ 
ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ

 หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ชนะใจตัวเองด้วยการยอมแพ้คนอื่น...ชนะใจตัวเองด้วยการยอมแพ้คนอื่นบ้าง ย่อมดีกว่าเอาชนะคนอื่นแต่แพ้ใจตัวเอง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

ผู้ใดทำจิตให้ว่างเปล่า สละวางผู้ใดทำจิตให้ว่างเปล่า สละวาง 
ไม่เกาะ ไม่ถือนั่น ถือนี่ ไม่ถือดี ไม่ถือชั่ว 
ไม่ถือเรา ไม่ถือเขา ฯลฯ
เมื่อไม่เกาะไม่ถือ ก็ย่อมไม่เป็นนั่น ไม่เป็นนี่
เมื่อไม่เป็นนั่น ไม่เป็นนี่ ก็เป็นธรรม 
และไม่มีอะไรมาตกแต่ง
ก็บริสุทธิ์.....

หลวงปู่ดาบส สุมโน

เมื่อจิตใจรวมลงได้ ให้กำหนดนิ่งเฉยเมื่อจิตใจรวมลงได้ละเอียดเป็นหนึ่ง  
ถึงแม้ว่า  จะมีสัญญาอยู่บ้างก็ตาม  
ให้เรากำหนดนิ่งเฉย
คำว่า “นิ่งเฉย”นี้  เปรียบเหมือนกับนายพรานดักเนื้อ  
เขาจะนั่งอยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว 
แต่ตาของเขาจะมองดูสัตว์ต่างๆ ที่จะดักฉันใด  
การตั้งสติกำหนดจิต ก็ฉันนั้น

 หลวงปู่คำดี ปภาโส

การดับทุกข์คือรู้เท่าทันทุกข์การปฏิบัติการพิจารณาธรรมะ ให้เห็นเป็นปัจจุบันธรรม
อย่าส่งจิตถึงอดีต อนาคต จะเป็นความกังวลฟุ้งซ่านไป
เพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
ออกมาจากจิตคือ พระทัยที่บริสุทธิ์นั้น
การดับทุกข์ คือ การรู้เท่าทันทุกข์ ไม่ยินดียินร้าย ...

การพิจารณากายให้รู้เท่าทันทุกข์
ให้รู้เท่าทันความเป็นจริง
เวลาพิจารณาอย่าใส่สิ่งที่ไม่มีเข้ามา 
และอย่านำสิ่งที่มีอยู่ออกหรือตัดออก
อันนี้จะเป็นความไม่ละเอียดในการพิจารณา

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

ยังไม่บรรลุธรรม ไม่ปลอดภัยจากอบายภูมิ          คนเรานั้น หากยังไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นปุถุชนสู่พระโสดาบัน ท่านว่ายังไม่ปลอดภัยจากการตกไปสู่อบายภูมิ และการตกอบายภูมิ ครูบาอาจารย์สอนว่า อาจใช้เวลานานแสนนาน กว่าจะได้คิวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง เพราะฉะนั้น พึงอย่าประมาทในการทำความดี..

                                                                                                 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ให้รู้เท่าสุข รู้เท่าทุกข์เราฝึกจิตสอนจิตนี้ให้เป็น 
ให้รู้เท่าสุข รู้เท่าทุกข์อยู่อย่างนี้แหละ
การภาวนาอย่าไปเข้าใจไปอย่างอื่น
เมื่อจิตใจมันรู้เท่าอารมณ์ต่างๆ ดังกล่าวมานี้ได้แล้ว
มันรวมเป็นหนึ่งลงไปได้แล้ว
นั้นแหละมันถึงจะพบกับความสุขที่แท้จริง
ถ้าหากว่ายังปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ เหล่านั้นยังไม่ได้
มันก็ยังไม่ได้ พบความสุขอันแน่นอน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ความผิดหวังคือกำไรชีวิต...
ความผิดหวังคือกำไรชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรม

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

จิตที่เข้าถึงทางสายกลาง
จิตที่เข้าถึงทางสายกลาง 
คือจิตที่ไปพ้นแล้วจากสังสารวัฏฏ์ 
จิตที่พ้นไปจากความรู้สึก
ว่ามีตัวเราเป็นศูนย์กลาง 
นั่นแหละคือการปฏิบัติ
ของพระพุทธองค์...

หลวงพ่อโพธินันทะ

พระศาสดาสอนลูกหลานเข้าสู่นิพพานเท่านั้นมาเถิดมา ลูกเอ๋ย หลานเอ๋ย ที่นี่ไม่มีวุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง รีบมาเถิด
คำสอนแต่ละบท แต่ละบาท คล้ายๆ กับว่า พระบรมศาสดาเรียกอยู่ทุกวัน 
เรียกลูกๆ หลานๆ ให้เข้าสู่พระนิพพาน
ที่นั้นเป็นที่วุ่นวาย ที่นั้นเป็นที่ขัดข้อง 
ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง
คือที่จิตที่ใจขององค์ท่านไม่มีหลง เรียกว่าไม่วุ่นวาย 
เรียกว่าไม่ขัดข้อง เป็นธรรมะอันไม่ตาย
คำสอนแต่ละบท แต่ละบาท เรียกเข้าสู่พระนิพพานทั้งนั้น 
ไม่ได้เรียกให้คิด ไม่ได้เรียกร้องให้คิดอยู่ในมนุษย์สมบัติ 
สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ
ให้เห็นโทษในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ 
เพราะอยู่ใต้อำนาจอนิจจัง เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลาย 
ไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นจริงอยู่ ไม่มีกลางวันกลางคืนอีกด้วย 
ไม่ลงธรรมาสน์อีกด้วย ไม่จบเกษียณอีกด้วย

 หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

เอาสติจับลมหายใจดีกว่า          จะปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดของอารมณ์ทำไม ให้เอาสติของตนเองมาจับจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจะดีกว่า ชีวิตคนเราอยู่หรือตายก็อยู่ที่ลมหายใจของตนเองนี่แหละ

                                                                                              หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

คนเรามักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรายังไม่มีคนเรามักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรายังไม่มี 

หรือสิ่งที่เคยมีแต่หายไปแล้ว 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ต้องเอาสติผูกจิตไว้กับลม


สติคือเชือก จิตเหมือนลูกโค
ลมเป็นหลัก 
ต้องเอาสติผูกจิตไว้กับลม
จิตจึงจะไม่หนีไปได้ 
ถ้าจิตใจเราตั้งตรง
เป็นหลักอยู่กับที่ 
มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออก
อยู่แล้วเสมอ 
นิวรณ์และกิเลสทั้งหลาย
ก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ผู้ห่างไกลจากกิเลส ผู้มีปัญญา ไม่สำคัญหมายในรูปที่เห็น          ผู้ห่างไกลจากกิเลส ผู้มีปัญญา ไม่สำคัญหมายในรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยิน และอารมณ์ที่รับทราบ ไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอื่น ทั้งไม่ยินดียินร้าย

                                                                                                             พุทธภาษิต

รู้ทัน กิเลสก็ดับ          เวลากิเลสมันเกิดขึ้น   เกิดขึ้นทางกาย  เกิดขึ้นทางวาจา  เกิดขึ้นทางใจ  รู้ทันมันเดี๋ยวนี้   มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ  ตัวสติมันปกครองอยู่เสมอ  ถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อ  มันบ่ได้คุมมันหละ  ครั้นเกิดขึ้น รู้ทันมันก็ดับ ...คิดผิดก็ดับ  คิดถูกก็ดับ  พอใจไม่พอใจ ก็ดับลงทันทีที่ตัวสติ

                                                                                            หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

การเกิดดับ เป็นยอดของธรรมะอย่างประเสริฐการเกิดดับ เป็นยอดของธรรมะอย่างประเสริฐ 
ถ้าเกิดไม่ดับแล้ว เราจะไม่รู้คุณค่าของธรรมเลย 
การเกิดดับคือการเฉลยธรรมะอย่างถูกต้อง 
พวกเราไม่ต้องไปกลัวความดับหรือความตายเลย 
ให้กลัวแต่ความเกิดเท่านั้น ถ้าไม่มีเกิดก็ไม่ต้องมีตาย

 หลวงปู่คูณ สิริจันโท 

ชาวโลกคือ คนถือคบไฟชูไว้ทางหน้า
ชาวโลกคือ คนถือคบไฟชูไว้ทางหน้า
แล้ววิ่งไปร้องตะโกนว่า ร้อนๆๆ
แต่ไม่ยอมทิ้งคบไฟนั้น วิ่งอยู่อย่างนั้น 
ไฟยิ่งใด้ลมก็ยิ่งมีความร้อนมาก

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

เหตุที่คนประมาทมัวเมาโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ
สิ่งไม่น่ายินดีมักหลบอยู่กับสิ่งที่น่ายินดี
สิ่งไม่น่ารักมักอยู่กับสิ่งน่ารัก
ทุกข์มักจะอยู่กับสุข
เหตุนี้เองล่ะที่คนประมาทมัวเมากันอยู่

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

การสวดมนต์ถือว่าเป็นการภาวนาได้          การสวดมนต์ถือว่าเป็นการภาวนาได้ ภาวนาแปลว่าทำให้เกิด การสวดมนต์ก็ทำให้เกิดความรื่นเริงเพลิดเพลิน หรือทำให้เกิดความสงบภายในจิตใจได้ ขณะสวดมนต์อยู่บางทีอุบายเกิด บางทีธรรมะเกิดขึ้นมาขณะสวดมนต์ก็ได้ ให้มีความตั้งอกตั้งใจเคารพในการสวดมนต์ มีความแน่วแน่ในคำสวดของเรา นั้นเป็นการภาวนาอย่างสมบูรณ์ทีเดียว

                                                                                                     หลวงปู่แบน ธนากโร

                                                         Link to the Photo

การวางใจไม่ถูกน่ากลัวกว่าความตาย          ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือ ใจของเรานั่นเองที่วางไว้ไม่ถูกต้อง เช่น กลัวตาย หรือไม่เข้าใจความตายดีพอ ถ้าหากว่าเรารู้จักวางใจอย่างถูกต้อง ความตายก็ไม่น่ากลัว และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตาย ก็สามารถตายอย่างสงบได้

                                                                                        พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล