จิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐาน


จิตที่จะติดตามรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลา  
หมายถึงว่า  เราคิดอะไรขึ้นมา
จิตมันก็รู้ทัน
ประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมา
จิตมันก็รู้ทัน  
ใครด่ามาก็รู้ทัน  
ใครตำหนิมาก็รู้ทัน  
ใครยกย่องสรรเสริญมา ก็รู้ทัน  
จิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติ  
ไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้้นๆ  
ได้ชื่อว่า 
"จิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐาน"

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าเป็นเจ้าของชีวิตนี้


การอาศัยอยู่บนโลกนี้ การดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ 
อาศัยปัญญาอย่างยิ่ง
ที่จะรู้จักความจริง 
ที่จะไม่ตกไปอยู่ในสมมติ
ของความมีความเป็นอะไรทั้งนั้น
เพราะฉะนั้น อย่ามี อย่าเป็น…
อย่าเป็นเจ้าของชีวิตนี้ 
รู้เท่าทันความมีและความเป็นเจ้าของชีวิตนี้ 
มันไม่มีเราอยู่จริงๆ ไม่มีใครอยู่ทั้งนั้น 
อย่างเดียวที่มีอยู่คือ 
ความเห็นผิดว่ามีเรามีเขาจริงๆ 
ความเห็นผิดตัวเดียว 
ผูกห่วงโซ่ร้อยรัดจนกลายเป็น
สังสารวัฏที่ไม่มีวันจบสิ้นขึ้นมา

Camouflage

Image from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา