จุดมุ่งหมายของการสวดมนต์ คือทำใจให้มีที่อยู่อาศัย          จุดมุ่งหมายของการสวดมนต์ คือทำใจของเราให้มีที่อยู่ที่อาศัย ถ้ามันติดบทสวดมนต์ มันก็เอาบทสวดมนต์นั่นแหละเป็นที่อยู่ของมัน บางทีมีอารมณ์ขุ่นเคืองก็วิ่งเข้าไปสวดมนต์ ก็สบายใจไป คนเราที่ทุกข์ใจอยู่ไม่หยุดยั้งเพราะใจไม่มีที่พึ่ง ถ้ามีบทสวดมนต์เป็นที่พึ่ง เวลาทุกข์มันจะไปสวดมนต์ของมันเอง แล้วมันก็ลืมทุกข์ลืมยากไปได้

                                                                                                   หลวงพ่อพุธ ฐานิโย