เปือกตมคือกาม อันผู้ใดข้ามได้แล้ว...เปือกตมคือกาม อันผู้ใดข้ามได้แล้ว 
หนามคือกาม อันผู้ใดย่ำยีได้แล้ว
ผู้นั้นเป็นผู้ถึงความสิ้นโมหะ 
ย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์

นันทสูตร

สิ่งใดไม่ควรผ่านเข้าไปหาจิต ท่านไม่ให้ผ่าน          ก่อนจะส่งอารมณ์หรือความรู้ใดๆเข้าไปสู่จิต ควรพิจารณาให้รอบคอบ สิ่งใดไม่ควรผ่านเข้าไปหาจิต ท่านไม่ให้ผ่าน หรือถ้าบังเอิญผ่านเข้าไปแล้ว ท่านก็ปล่อยให้มันผ่านไปทางอื่นเลย ไม่ให้มันเข้าไปถึงจิต นี่แหละท่านให้รักษาจิตใจถึงขนาดนี้

                                                                                                หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ธรรมะของเราอยู่ที่ตัวเองการที่พวกเราไปหาเรียนธรรมะ 
หรือว่าไปฟังธรรมะมาได้นั้น สิ่งที่เราได้
ก็คือสัญญาความจำไว้ได้เท่านั้น สิ่งเหล่านั้น
ไม่ได้ทำให้กิเลสตัณหาหมดออกไปจากใจได้เลย 
ถ้าเราไม่มาดูที่ตัวเราเองมาทำที่ตัวเอง 
มาเห็นขึ้นที่ตัวเองเสียก่อน
ธรรมะนั้นยังไม่ใช่ของเราเลย 
เพราะธรรมะของเราจริงๆ นั้น
มีอยู่ที่ตัวเราของเราเองเท่านั้น 
พวกเราจะไปนำเอาธรรมะของคนอื่น
มาเป็นของเราไม่ได้เลย

หลวงปู่คูณ สิริจันโท