เพราะปัญญาเข้มแข็ง


การรักษาความแข็งกร้าวไว้เป็นเกราะ
เพราะปัญญาอ่อนแอ
การรักษาความอ่อนโยนไว้ได้
เพราะปัญญาเข้มแข็ง

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ถ้ามันหมดตัวเรา


เมื่อมีเรา ก็มีของเรามาหมายมั่น 
เหมือนกันกับฝาผนัง 
ถ้าไม่มีหัวตะปูแล้วห้อยเสื้อไม่ได้ 
ห้อยกางเกงไม่ได้ ไม่มีที่เกาะฉันใด 
ถ้าภาวนาถึงที่แล้วมันก็ “ไม่ใช่เรา” 
“ไม่ใช่ของเรา” เป็นต้น 
พระอรหันต์ท่านจึงหลุดพ้นจาก “เรา” 
หลุดพ้นจาก “เขา” 
อาสวะทั้งหลายไม่มีที่เกาะ 
อาสวะทั้งหลายไม่มีที่แอบอิง ไม่มีที่พึ่ง 
ถ้ามันหมดตัวเรา 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by susan-lu4esm from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา