การปฏิบัติธรรม ทำให้จิตใจมีพลัง          คนโดยส่วนมากอาจเห็นว่า การปฏิบัติธรรมนั้น เป็นการทำไปโดยที่ไม่ได้ผลอะไรอย่างนี้ก็มี แต่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ นั้นเห็นว่า การปฏิบัติธรรมนั้น เป็นการที่ทำให้จิตใจของเรานั้นมีพลัง คือ กำลังเข้มแข็งขึ้น จะทำการงานทางกาย ทางวาจา หรือทางใดๆ ก็ตาม

                                                                                             หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป