เกิดเอง ดับเอง


ความรู้สึก นึกคิด อารมณ์ ล้วนเป็นเพียง  “สังขาร”
เป็นคลื่น wave vibration ที่เกิดเอง ดับเอง
เกิดเอง ดับเอง ตลอดเวลา
ไม่มีตัวตน ตัวเรา ของเรา จริงๆ 

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by  ID 4311868 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แยกจิตออกจากธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้า


ร่างกายไม่ใช่ของเรา
จิตต่างหากเป็นเรา
ถ้าจิตเราดี จิตตรงนี้เป็นผู้รู้
มันจะเห็นเป็นธาตุทั้งสี่ ไม่มีตัวเราเลย
การที่เราจะแยกออกได้ เราต้องรู้จักมัน
ถ้ารู้จักมันเราก็ไม่หลง เราก็เป็นนาย
เพราะจิตที่มันมีปัญญารอบรู้แล้ว
ตัวปัญญานี้มันแยกได้หมด
แยกจิตออกจากธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้า
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล
Image by photo-graphe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา