ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้


เวลามีความทุกข์ใจ
คนทั่วไปมักโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุ 
เสียงดังบ้างล่ะ แดดร้อนบ้างล่ะ 
เจ้านายไม่เป็นธรรมบ้างล่ะ 
แฟนไม่เข้าใจบ้าง 
เราจะโทษคนโน้นคนนี้ตลอดเวลา 
แต่ว่าไม่กลับมามองตน
ทั้งที่คนเราเมื่อใดก็ตามมีความทุกข์ใจ
เป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกเป็นสำคัญ 
ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้ 
หากใจไม่ร่วมมือไม่เออออไปด้วย 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by QYang from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่วุ่นวาย ไม่สงบ


สงบหรือวุ่นวาย
เป็นสิ่งปัจจัยปรุงแต่งเสมอกัน
สงบดูท่าจะมีเสน่ห์กว่าสภาพวุ่นวาย
แต่ด้วยปัญญาเห็น สองอย่างไม่เพียงเสมอกัน
ต่อเมื่อพ้นสงบ พ้นวุ่นวายจึงจะดี
ไปทำให้สงบเข้า จึงวุ่นวายปรุงแต่ง
วุ่นวายอนุรักษ์ วุ่นวายกระทำ
ติดสงบพบแต่วุ่นวายภายหน้า
วางมือหมด ไม่วุ่นวาย ไม่สงบ

ท่านเขมานันทะ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
อย่าสนใจการละอารมณ์


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


อย่าสร้างทุกข์ที่ไม่มี ขึ้นมาทับถมตน


ใจเรานี้มีธรรมชาติที่ปรุงแต่งอยู่เสมอ
มันชอบที่จะปรุงแต่ง
ได้ทั้ง “ปรุงดี” และ “ปรุงร้าย”
แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะถนัดปรุงร้าย
เห็นอะไรก็..ปรุง เห็นอะไรก็..ปรุง
พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า…
ให้ระวัง! อย่าสร้างทุกข์ที่ไม่มี…
ขึ้นมาทับถมตน

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจงวางเสียซึ่งใจ อย่าอาลัยความสุข


ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลาย 
ผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพาน 
จงวางเสียซึ่งใจ อย่าอาลัยความสุข 
การวางใจก็คือการวางสุข วางทุกข์ 
แลบาป บุญ คุณ โทษ ร้าย ดี 
ซึ่งเป็นของสําหรับโลกนี้เสียให้สิ้น 
สิ่งเหล่านี้สร้างไว้สําหรับโลกนี้เท่านั้น 
เมื่อต้องการพระนิพพานแล้ว 
ต้องปล่อยวางไว้ในโลกนี้สิ้นทั้งนั้น 
จึงจะได้ความสุขในพระนิพพาน
ซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่ง 
เป็นความสุขอันหาส่วนเปรียบมิได้

คิริมานนทสูตร


Image by ractapopulous from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ยอมรับว่ากายใจเป็นทุกข์ จึงดับทุกข์ได้


ยอมรับว่ากายใจเป็นทุกข์ จึงดับทุกข์ได้

ความทุกข์ คือสภาวะ ของกายจิต 
ความทุกข์ คือมิ่งมิตร ของสังขาร
ไม่มีใคร แก้ทุกข์ อยู่ได้นาน 
ทุกข์บันดาล ปรากฏขึ้น อยู่ร่ำไป

สิ่งต้องทำ คือเรียนรู้ ในความจริง 
ว่ากายใจ นั้นเป็นสิ่ง แก้ไม่ได้
เพียงยอมรับ เป็นเช่นนั้น จนวันตาย 
จิตถอดถอน และละหน่าย ตัณหามาร

เมื่อรู้แท้ ว่ากายใจ คือตัวทุกข์ 
จึงไม่วิ่ง ไปหาสุข ในสงสาร
รู้ ความทุกข์ อยู่กับทุกข์ จึงหมดพาล 
พ้นว่ายวาน ในตัณหา พาสิ้นกรรม

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท
หนังสือทางลัดสู่สันติสุข ปฐมบท

Image by gregorylime from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การจัดโลกให้ถูกใจเรา เป็นเรื่องยาก


หากเรียนรู้ชีวิตอย่างแท้จริง 
เราจะรู้ว่า การจัดโลกให้ถูกใจเรา 
เป็นเรื่องยาก 
แต่การฝึกจิตให้เข้าใจโลก 
ทำได้ง่ายกว่า...

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by StockSnap from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาถ้ายังวางความคิดไม่ได้


ถ้ายังวางความคิดไม่ได้
ไม่รู้ทันตัวเอง
ก็จะวางอย่างอื่นไม่ได้...

อ.สุภีร์ ทุมทอง

Image by _vane_ from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่ได้เอาอะไร


การเจริญภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ 
ความจริงคือว่า ไม่ได้เอาอะไร 
เป็นผู้เสียสละ ละ ปล่อยออกไปให้หมดสิ้น 
จนไม่ให้จิตใจ ไปยึดเอา 
ถือเอาเรื่องราวอะไรเข้ามาภายในจิตใจนี้ 
ดวงจิตดวงใจก็จะผ่องใสสะอาด ปราศจากมลทินโทษ

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

Image by kimloannguyeningrass from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการมีสติสัมปชัญญะจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ายึดถือสิ่งที่มี


ถ้ายึดถือสิ่งที่มี
จะมีแต่สิ่งที่มี ไม่มีความว่าง
ถ้าไม่ยึดถือสิ่งที่มี
ก็จะมีสิ่งที่มี และมีความว่าง
(นิพพาน หรือ สุญญตา)


หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย
หนังสือจบที่ใจ

Image by konserwator from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
เราจะถึงซึ่งการรู้แจ้ง


เราจะถึงซึ่งการรู้แจ้ง
เมื่อเราสามารถ
ห่วงใยผู้อื่น
เท่ากับตนเอง
และละวางตัวเอง
เท่ากับที่เรา
ละวางผู้อื่น

ลามะ ดิลโก รินโปเช
-----------------------------------------

Enlightenment will be ours 
when we are able to care for others 
as much as we now care for ourselves, 
and ignore ourselves to the same 
extent that we now ignore others.

Dilgo Khyentse Rinpoche

Image by ruthe_meriele from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา