หยุดเสาะหาธรรม จึงเห็นธรรมให้พากันหยุดเสาะหาธรรมเสีย 
จึงจะเห็นธรรม 
ให้ดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวของเรา 
สิ่งที่รู้อยู่ในตัวของเรา สิ่งที่ปรากฏอยู่นั่นล่ะ
ความรู้สึกอยู่ที่ไหนให้ดูตรงนั้น 
ให้กำหนดไว้ตรงนั้น ให้เพ่งลงตรงนั้น 
เพ่งดูดวงใจของเรา 
ธรรมอยู่ตรงนั้นล่ะ...

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร