เรา "ปล่อย" ไปได้มากแค่ไหนแล้ววันนี้ สิ่งสำคัญ ไม่ใช่มีคำถามว่า เราได้อะไรมาบ้าง 
แต่ได้แก่คำถามว่า เรา "ปล่อย" ไปได้มากแค่ไหนแล้ว

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล