การให้อภัยเป็นวิปัสสนา


ทำบุญร้อยครั้ง สร้างวัดร้อยวัด 
ไม่เท่าการให้อภัยครั้งหนึ่ง
การให้อภัยใครได้ คือ การไม่เผาไฟตัวเราเอง
มันเป็นการคลายมานะ การถือจะน้อยลง
จึงเหนือกว่าการทำบุญทั้งปวง
แค่คลายสิ่งยึดถือ
เป็น วิปัสสนา ไปในตัวเลย 

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by pieonane from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาผู้มั่นคงในพุทธศาสนานี้


การที่บุคคลได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจ
อยู่ในโลกอันนี้ ก็เพราะว่า 
ทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้เลย
เป็นได้ก็ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง 
สักหน่อยก็เอียงไปข้างรักบ้าง
เอียงไปข้างชังบ้าง ข้างโกรธบ้าง 
เอียงไปข้างเสียใจเศร้าโศกบ้าง หมู่นี้
ถ้าว่าใครสามารถทำใจให้เป็นกลางได้อย่างนี้
ผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้มั่นคงในพุทธศาสนานี้
หมายความว่า ไม่เสื่อมจากพุทธศาสนานี้ 
จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นนักบวชก็ตาม
ก็จะทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by d_alexander33 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา