ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้


เวลามีความทุกข์ใจ
คนทั่วไปมักโทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุ 
เสียงดังบ้างล่ะ แดดร้อนบ้างล่ะ 
เจ้านายไม่เป็นธรรมบ้างล่ะ 
แฟนไม่เข้าใจบ้าง 
เราจะโทษคนโน้นคนนี้ตลอดเวลา 
แต่ว่าไม่กลับมามองตน
ทั้งที่คนเราเมื่อใดก็ตามมีความทุกข์ใจ
เป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกเป็นสำคัญ 
ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้ 
หากใจไม่ร่วมมือไม่เออออไปด้วย 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by QYang from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่วุ่นวาย ไม่สงบ


สงบหรือวุ่นวาย
เป็นสิ่งปัจจัยปรุงแต่งเสมอกัน
สงบดูท่าจะมีเสน่ห์กว่าสภาพวุ่นวาย
แต่ด้วยปัญญาเห็น สองอย่างไม่เพียงเสมอกัน
ต่อเมื่อพ้นสงบ พ้นวุ่นวายจึงจะดี
ไปทำให้สงบเข้า จึงวุ่นวายปรุงแต่ง
วุ่นวายอนุรักษ์ วุ่นวายกระทำ
ติดสงบพบแต่วุ่นวายภายหน้า
วางมือหมด ไม่วุ่นวาย ไม่สงบ

ท่านเขมานันทะ

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา