ตอบแทนด้วยความดีเสมอ


ผู้มีปัญญา...
ย่อมนำธรรมชาติมาเปรียบ
แล้วย่อมปลงใจว่า
แม้จะได้สิ่งไม่ดีจากคนอื่น
ก็จะตอบแทนด้วยความดีเสมอ
ต้นไม้ ยังให้ร่มเงา
แก่ผู้ถือขวานเพื่อโค่น
แก่นจันทน์ มิได้เว้นกลิ่นหอม
ไม่ว่าจะตกไปอยู่ในมือโจร
หรือพระผู้ทรงศีล

อ. วศิน อินทสระ

Image by Bessi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

งานด้านปฏิบัติธรรมมีอย่างเดียว


งานด้านปฏิบัติธรรมมีอย่างเดียว
คือ อย่าให้สิ่งแวดล้อมทำจิตของเรา
หวั่นไหวไปตามอารมณ์ได้
นี่คือการรักษาพรหมจรรย์ที่ถูกต้อง
เป็นการปฏิบัติธรรมที่ลัดที่สุดของทุกศาสนา
โดยไม่จำเป็นต้องเสีย
เสียเงินทองหรืออะไรๆ เลย

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by cafepampas from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา