อย่าต่อเติมส่งเสริมตัณหาตัณหานี้เมื่อใครรู้แล้ว
ก็ละอย่างเดียว ไม่ต้องไปต่อเติมส่งเสริม
ถ้าไปต่อเติมส่งเสริมเท่าไหร่แล้ว
ไม่มีที่จบสิ้น ตายทิ้งเปล่าๆ

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

จิตยึดอารมณ์ จึงเป็นทาสอารมณ์          ธรรมชาติทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป อารมณ์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เป็นของที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป แต่สิ่งที่มันยังคงอยู่...นั่นคือจิตที่เข้าไปยึด จิตที่เข้าไปข้องเกี่ยว ...กลายเป็นว่าจิตนี้หลงอารมณ์ เป็นทาสอารมณ์เหล่านั้น...ให้เราท่านทั้งหลายพึงฝึกสติของตน จะได้เป็นเกราะ เป็นเครื่องกำบัง ต้านทาน ป้องกันอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรา…

                                                                                                   ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

สุขจากโลกธรรม เป็นมายาหลอกคนโง่สุขจากโลกธรรม เป็นมายาหลอกคนโง่ 
สุขทางโลกจึงมีสภาพ ยิ่งสุขก็ยิ่งทุกข์ 
ตายแล้วสูญ เอาอะไรไปไม่ได้เลย 
ส่วนสุขในธรรมนั้นประเสริฐนัก 
เพราะเป็นของจริง ติดใจเราไปได้ ...
ทั้งขณะยังไม่ตาย และเมื่อตายแล้ว

หลวงปู่หลุย จันทสาโร