คนอื่นด่า คนอื่นนินทา
คนอื่นด่า คนอื่นนินทา 
ไม่น่ากลัวเท่า...
ทิฏฐิในจิตใจของตัวเองเลย


พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา