การเสียสละ (ทานบารมี) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


การเสียสละ (ทานบารมี) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสละอารมณ์ 
การสละความหลงผิดในตัวตน

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะแปรตัวเป็นสมาธิและปัญญาถ้าสามารถประคองความรู้สึกตัว
อันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องยาวนานได้เท่าใด
จิตก็จะเกิดญาณทัศนะ คือความรู้เห็นที่ชำนิชำนาญมากขึ้นเท่านั้น
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะแปรตัวเป็นสมาธิและปัญญา
โดยกลไกธรรมชาติของมันเอง 

โดยไม่ต้องนึกคิดพิจารณาอะไรให้ยุ่งยากและซับซ้อน

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา