อย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆ ในการปฏิบัติ


อย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆ ในการปฏิบัติ
ความอยากอย่างแรงกล้า
ที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้น
จะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้น..
ปัญญาจะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้น
ดังนั้น จงเพียงแต่ละความอยากเสีย
จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติ
แต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไร
อย่ายึดมั่นในเรื่องการฝึกปฎิบัติหรือในการรู้แจ้ง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by No-longer-here from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

อยู่ที่ว่าเรามีปฏิกิริยาอย่างไร


สุขหรือทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ว่า
มีอะไรเกิดขึ้นกับเรา 
แต่อยู่ที่ว่าเรามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสิ่งนั้น 
เริ่มตั้งแต่มองมันอย่างไร 
รู้สึกกับมันอย่างไร 
ไปจนถึงทำอย่างไรกับมัน 
แม้ถูกต่อว่าด่าทอ 
แต่หากมองว่ามัน
เป็นสิ่งสอนใจให้อดทน 
ฝึกสติ ช่วยลดอัตตา 
หรือเห็นว่าเป็นธรรมดาโลก 
เมื่อได้ยินแล้วก็ไม่ใส่ใจ 
เพราะไม่ใช่ความจริง 
ปล่อยวางมันเสีย 
ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นได้ยาก

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Photo by Sara Groblechner on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา