เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในจิต


เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในจิต
จู่ๆ มันก็คิดถึงคนที่เราโกรธเราเกลียด
ทำให้ใจของเราขุ่นข้องหมองใจ
พึงแผ่เมตตาไปให้กว้างขวาง
อย่าไปเจาะจงบุคคลนั้นบุคคลเดียว
แผ่ให้ทั่วหมดทั้งคนและสัตว์
ทั่วอนัตตาไตรโลกนาถ
ทั่วไปหมดไม่มีประมาณ
เป็นอัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔
แผ่ไปจนมีความรู้สึกว่าจิตเยือกเย็น...

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เมื่อรู้สมมุติรอบหมดแล้ว


...อย่าหลงกับสิ่งใดๆ ในโลกนี้... 
อะไรๆ ก็สมมุติ สมมุติกันขึ้นมา 
เมื่อสมมุติกันขึ้นมาแล้วก็หลงกัน 
โลกทั้งโลกมีแต่ความหลงสมมุติกัน 
ไม่มีใครรู้สมมุติกันบ้างเลย 
ความหลงสมมุติ ความติดสมมุติ 
ก็คือ ความติดทุกข์ 
ความจมอยู่ในทุกข์นั้น... 
สมมุติก็ให้รู้ว่าสมมุติ 
เมื่อรู้สมมุติรอบหมดแล้ว
ก็เป็นวิมุตติขึ้นมาเอง 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by Pezibear from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา