ความทุกข์ ก็ดับลงพร้อม


เมื่อความปรารถนาความสุข หมดไป
ความทุกข์ ก็ดับลงพร้อม

Once the craving for happiness disappears, suffering will also disappear.

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by jonathansautter from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา