จิตยังปรารถนาจะอยู่เฝ้าวัฏฏะ


ถ้าใครจิตมันเกิดความภูมิใจ
ยินดียามทำกุศลและได้ฟังว่า 
กุศลกรรมที่ทำจะส่งให้
ได้ภพเทวดาชั้นนั้นขั้นนี้ 
ขอให้รู้ตัวเถอะว่า 
"จิตยังปรารถนาจะอยู่เฝ้าวัฏฏะอีกยาว"

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by tonywuphotography from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

แล้วท่านก็จะอยู่ในสมาธิตลอดเวลา


จงทำใจของท่านให้อยู่ในสภาพ
เหมือนกับความว่างอันหาขอบเขตไม่ได้
แต่อย่าให้มันเข้าไปติดในทิฏฐิว่า “ดับสูญ”
จงให้ใจทำหน้าที่ของมันอย่างอิสระ 
ไม่ว่าท่านจะกำลังทำงานหรือหยุดพัก
จงอย่าให้ใจของท่านเกาะเกี่ยวในสิ่งใด
จงอย่าไปรู้สึกว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างอริยบุคคล กับบุคคลธรรมดา 
อย่าไปคิดว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างตัวผู้กระทำ กับสิ่งที่ถูกกระทำ
จงปล่อยจิตเดิมแท้และสิ่งทั้งปวง
ไว้ในสภาพแห่งความเป็นเช่นนั้น 
แล้วท่านก็จะอยู่ในสมาธิตลอดเวลา

ท่านเว่ยหล่าง
.
พุทธทาสภิกขุ แปล
จากสูตรของเว่ยหล่าง  หน้า ๑๕๔

Image by anishikiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา