ให้รู้อยู่ตรงจิต ตรงใจทุกขณะ
ขอให้ รู้อยู่ตรงจิต ตรงใจทุกขณะ ไปให้ได้ 
การปฏิบัติธรรมก็จะเป็นการทำได้ง่ายๆ 
จิตก็สงบ มันสงบจากการทำชั่ว ศีลก็บริสุทธิ์อยู่ในตัว
หยุดดู หยุดรู้ หยุดปล่อย หยุดวาง ดับหมด 

แล้วให้ทรงภาวะของจิตที่มีความรู้ 
ความรู้ในลักษณะที่ “ว่างอยู่ในตนเอง” ไว้
ถ้าว่างอย่างนี้ได้ติดต่อ นิพพานก็ปรากฏอยู่ที่จิต 
เป็นการดับสนิทของทุกข์ได้ทุกขณะ 
ถ้าว่างอย่างนี้ได้ติดต่อ นิพพานก็ปรากฏอยู่ที่จิต
เป็นการดับสนิทของทุกข์ได้ทุกขณะ
ดับความโกรธ ความโลภ ความหลงได้ขณะไหน ก็เป็นนิพพานขณะนั้น
เป็นนิพพานทีละเล็กละน้อยไปก่อน จนกว่าเป็นนิพพานจริง
คือ โลภ โกรธ หลง หรือกิเลส ตัณหาสลายตัวหมดสิ้น
เหมือนกับตาลยอดด้วนไม่มีงอกเลย

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ให้ดูหัวใจเจ้าของทันที
ถ้ามีอะไรมันกระเทือนขึ้นในใจ
ให้ดูหัวใจเจ้าของทันที...
เพราะเรามาแก้ใจ มาระงับดับกิเลสที่ใจ…
สมมุติไม่พอใจคนนั้น
ความไม่พอใจนี้ คือ 
เรื่องของเราเองเป็นผู้ก่อขึ้นมา
นี่จับตัวนี้ก่อน ฟาดตัวนี้ให้มันพังลงไปซิ ..
.. จึงเรียกว่า ผู้มาแก้กิเลส
ต้องดูตัวนี้สิ ไปดูอะไรข้างนอก


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน