พุทธแท้ คือ การตระหนักรู้


ความที่เรียกได้ว่าเป็นพุทธแท้นั้น
คือ การตระหนักรู้
การกลับไปหาธรรมชาติธรรมดา
ของกาย ของจิต แล้วเรียนรู้ ยอมรับความจริง
จนสามารถคลายความยึดถือว่าเราของเรา
แค่นี้เองความเป็นพุทธ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องขลัง เรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไร
เป็นเพียงการลืมตาตื่นขึ้นจากความหลง
ในความคิดปรุงแต่ง
เพื่อมารู้เห็นตามจริงเท่านั้นเอง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by pieonane from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา