ให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอ          การที่ภาวนาจิตใจให้มันสงบลงไปได้ ก็เพราะมันเตือนใจของตนให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอ ในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนา ก็ต้องเตือนใจให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มันกระทบมาเวลาใด เราก็พิจารณากำหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อยๆ ให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอ ไม่ให้จิตนี้มันเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบ

                                                                                               หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

จุดประสงค์ของโลกุตตรธรรม          การที่เราปฏิบัติ มาคร่ำเคร่งปฏิบัติกันน่ะ เพื่อมาหาตัวนี้เท่านั้น คือเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิต ที่จะรับอารมณ์ แล้วก็ไม่ให้อารมณ์นั้นติดข้อง...จุดประสงค์ของโลกุตตรธรรม มีตัวนี้เท่านั้น

                                                                                         พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

อดีตก็รู้เท่า...อดีตก็รู้เท่า อนาคตก็รู้ทัน ปัจจุบันก็ไม่ยึดคิด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มาก          ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มาก เพื่อเป็นการฝึกฝนจิตให้มีสติ-สัมปชัญญะทรงตัว กำลังใจที่จักปฏิบัติธรรมก็จักมั่นคงขึ้น ทุกอย่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ โดยถ้าหากคล่องในอานาปานัสสติกองเดียว ก็จักคุมกรรมฐานอีก ๓๙ กองได้หมด 

                                                                                                        สมเด็จองค์ปฐม

ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา


ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา
ฉะนั้นผู้ถือว่าเราถึงธรรมได้ 
ธรรมชั้นนั้น ชั้นนี้ 
ผู้นั้นยังมีความอยากอยู่ 
จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงธรรมได้อย่างไร

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

สติมี ปัญญามาเอง
          สติ ... เมื่อถูกประกอบให้สมบูรณ์มากขึ้น ๆ แล้ว. สติตัวนี้เองจะแผลงเป็น มรรคปัญญา หรือ ปัญญาญาณ อันทรงพลัง เป็นญาณที่เพียบพร้อมไปด้วย วิชชา คือ ความรอบรู้... 

                                                                                             หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ปัญญาทางพระพุทธศาสนา          คนที่ทำความชั่วทุกคน ต่างก็เป็นเพราะขาดสติ เมื่อไม่มีสติ ปัญญาจึงหามีไม่ คำว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้วัดกันที่ความรู้ทางด้านวิชาการ หรือความรู้ด้านไอคิว ซึ่งเป็นความรู้ทางโลก แต่ปัญญาทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นความรู้ทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตใจที่ถูกฝึกฝนขัดเกลามาดีแล้วนั้น ย่อมชื่อว่า เป็นผู้มีปัญญามาก

                                                                                          พ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ 

หยุดความคิด คือ หยุดสังสารวัฏฏ์หยุดความคิด คือ หยุดสังสารวัฏฏ์ 

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

อย่าเห็นความคิดสำคัญกว่าความรู้สึกตัวอย่าเห็นความคิดสำคัญกว่าความรู้สึกตัว
พยายามตามรู้และเข้าใจอาการของความรู้สึกตัว
ที่ปรากฎขึ้นในกายอย่างต่อเนื่อง 
จะทำให้ทิ้งความคิดได้เร็วขึ้น
แล้วการปฏิบัติจะเป็นไปเอง ในทุกๆ อิริยาบถ
แทนที่จะมานั่งทำความเพียรนานๆ
เพียงเราใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปในทุกๆ อิริยาบถ
ในทำงานและทำอะไรอื่นๆ เสมอ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ให้กลับมารู้สึกตัวให้ทันเพราะความรู้สึกตัวไม่ชัด 
ความรู้สึกตัวไม่หนักแน่นพอ
ความรู้สึกตัวไม่ทั่วพร้อมพอ 
จิตจะหลงทางเข้าไปใน
ความคิดปรุงแต่งทันที 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
พอได้โอกาสปุ๊บ ปรุงแต่งปั๊บทันที
ขอให้กลับมารู้สึกตัวให้ทัน

 หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท


จิตมีหน้าที่คิด สติมีหน้าที่รู้...


จิตมีหน้าที่คิด...
สติมีหน้าที่รู้...
ตามรู้ไปเรื่่อยๆ...
ถ้าเผลอนิดเดียว จิตจะแฉลบเข้าไปในความคิดทันที
ให้กลับมารู้สึกตัวให้ชัดไว้เสมอ
เมื่อสติรู้ เห็น ความคิด มันจะรับรู้เฉยๆ
แล้วผลักความคิดออกไปเอง....

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

เมื่อใจว่าง แสงสว่างเกิดขึ้นเอง


       
          กายของเราเป็นรูปแบบของธรรมะ มีหน้าที่แสดงธรรมะให้ใจของเราดู ใจของเรามีไว้เพื่อดูธรรมะที่เกิดขึ้นที่กาย ทุกๆส่วนของกายที่เราเรียกว่าอารมณ์ ใจเราก็ดูเพื่อให้ใจเรารู้ทั้งหมด เมื่อใจรู้หมดแล้วใจก็วาง เมื่อใจเราวาง...ใจของเราก็ว่าง เมื่อใจของเราว่างแล้ว แสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเอง เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว ญาณคือความรู้ ก็มองเห็นอะไรหมดทุกๆ อย่างที่จะผ่านเข้ามาในความว่าง

                                                                                                      หลวงปู่คูณ สิริจันโท

อย่ายินดีในการทำชั่วของคนอื่นอย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่น 
เพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วย 
แต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดี
ของตนและของคนอื่น 
เพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียว

 หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ให้ทำใจเย็นเหมือนน้ำ“...ให้ทำใจให้เย็นเหมือนน้ำ
ทำใจดีเหมือนน้ำ 
น้ำ มันดี ดีอย่างไร
ใครด่าก็เฉย ใครนินทาก็เฉย
ขี้รดก็เฉย เยี่ยวรดก็เฉย
ทำใจอย่างนั้น จึงจะได้ธรรมะ"

หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ

ร่างกายเป็นเพียงบ้านเช่าชั่วคราว


"...ทุกคนมีความทุกข์ 
ทุกคนจะต้องมีความตายไปในที่สุด 
แล้วเราจะมานั่งถือตัวถือตน 
เสมอกัน เลวกว่ากัน ดีกว่ากัน 
เพื่อประโยชน์อะไร 
เพราะต่างคนต่างก็ไม่มีร่างกาย
เป็นเรา เป็นของเราจริง 
เรือนร่าง ร่างกาย
เป็นแต่เพียงบ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้น .."

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ


รักแท้ในพุทธศาสนา          รักแท้ในพุทธศาสนา คือ เมตตา กรุณา หมายถึงการปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดี มีความสุข และอยากให้เข้าพ้นทุกข์ ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเอาผู้อื่นเป็นตัวตั้ง

                                                                                                       พระไพศาล วิสาโล

เจริญสติ หนทางเดียวไปรอดพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โลกุตรธรรม เห็นก็ได้แต่เห็น
วางไปไม่ยึดถือ ดับความยึดจึงจะไปรอด ด้วยสติ
ตัวสติแท้ๆ เป็นโลกุตรธรรม เป็นธรรมพ้นโลก
ตัวโลกุตรธรรมเหมือนไฟฟ้าแลบ 
แปล็บเดียวมันก็เห็นหมดแล้ว
แลบหนเดียว ไม่แลบมาก
เจริญสติ หนทางเดียวไปรอด เห็นได้ยิน ก็สักแต่รู้
ไม่ไปถามไปตอบอะไร ไม่ได้สมมุติเป็นเราเป็นเขา 

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต

จิตที่ปล่อยวาง ว่างสงบ คือแก้ววิเศษ          "จิตที่ปล่อยวาง ว่างสงบแล้ว" นี่แหละ "เป็นแก้วผุดผ่องวิเศษ" คือ "แก้วพุทธรัตน์-แก้วธรรมรัตน์-แก้วสังฆรัตน์".....ไม่มีแก้วใดในโลก จะยิ่งไปกว่านี้แล้ว 

                                                                                                  หลวงปู่ดาบส สุมโน

ฝึกทั้งหมดเพื่อตั้งสติให้รู้จักปัจจุบัน
          ฝึกทั้งหมดเพื่อตั้งสติให้รู้จักปัจจุบัน กำหนดหายใจเข้าออกก็รู้ ตาเห็น รู้ขึ้น แล้วก็ดับไป จิตคิด รู้ขึ้น แล้วก็ดับไป โลกนี้มีแต่เกิด-ดับ เกิด-ดับถี่ยิบ เขาว่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อเห็นความเกิดดับของชีวิตถี่ยิบอย่างนี้แล้ว จึงเบื่อเหลือเกินที่จะดูจะฟัง โลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยง โลกนี้ไม่มีอะไรสุข

                                                                                                 หลวงปู่เจริญ ราหุโล
                                                                                         วัดพระธาตุเขาน้อย จ.ราชบุรี

ทาน ศีล ภาวนา ถ้าไม่หวังทำลายกิเลสตัณหา...การบำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 
ถ้าไม่มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหา
ให้หมดไป ให้สิ้นไปแล้ว 
ก็ไม่มีทางพ้นไปจากทุกข์ พ้นไปจากโลกนี้ได้
ถ้าเราบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา 
มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียว
ให้หมดให้สิ้นไป
คือที่ว่าพ้นไปจากโลก 
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรม อันที่ดับทุกข์โดยแท้
ไม่ต้องมีความสงสัยเลยดังนี้....

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

พ้นจากกิเลสก่อนตายเป็นสิ่งดีคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย การภาวนาให้หลุดพ้นจากห้วงเหวแห่งกิเลสก่อนตายนั้น เป็นสิ่งดีวิเศษยิ่ง

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

หากไม่ทบทวนดูตัวเอง...


หากว่า เราไม่ทบทวนเข้ามาดูตัวของเราแล้ว
เราก็จะมองข้ามตัวของเราไป 
สิ่งที่ไม่ดี เลยมองไม่เห็น
เมื่อเรามองไม่เห็น
เราก็ปรับปรุงตัวของเราให้ดีไม่ได้ 
แก้ความผิดไม่ได้ ละความชั่วของเราไม่ได้...

พระอาจารย์วัน อุตตโม

ปัญญาเกิดจากการสังเกตสิ่งธรรมดาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
หรือฉลาดล้ำเลิศแต่อย่างใดในการที่จะเฝ้าดูลมหายใจของเรา 
เพียงแต่เราพอใจอยู่กับมันระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ก็เท่านั้น
อันสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดนั้น
มิใช่จะได้มาจากการเรียนรู้ทฤษฎีหรือปรัชญาอันสูงส่ง 
แต่ได้จากการเฝ้าสังเกตสิ่งที่เป็นปกติธรรมดานี้เอง

 พระอาจารย์สุเมโธ

ปล่อยวาง..ปล่อยวาง..
เขาว่าดีก็คืนให้เขา ไม่ต้องรับเอา
เขาว่าไม่ดีก็คืนให้เขา เอามาทำไม
เขายกก้อนไฟมาให้เรา เราไม่เอาทั้งนั้นแหละ
นินทาก็เป็นไฟ สรรเสริญก็เป็นไฟ
ไฟทั้งนั้นแหละ พระพุทธเจ้าท่านให้ละ 
ดีก็ไม่เอาของใครทั้งนั้น ชั่วก็ไม่เอาของใคร..

หลวงปู่หลวง กตปุญโญ

เกิดบังดับ...เกิดบังดับ โลกบังธรรม 
งามบังผี ดีบังจริง 
สมมติบังวิมุตติ 
หลักธรรมบังพระนิพพาน

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ร่างกายจะไม่มีกับเราอีกต่อไปใจคิดไว้เสมอว่าร่างกายเรานี่มันสกปรก 
 เราอาศัยมันอยู่เราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ 
 ถ้ามันสลายตัวเมื่อไรเรากับมันก็เลิกกัน 
ขึ้นชื่อว่าร่างกาย จะไม่มีกับเราต่อไปอีก 
 การเจริญพระกรรมฐาน ความมุ่งหมายมีเท่านี้ 
 แล้วก็ทำกันจริง ๆ แค่นี้มันก็เป็นพระอรหันต์

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

กำลังใจที่เข้มแข็งไม่ใช่เคร่งเครียด


กำลังใจที่เข้มแข็ง ไม่ใช่กำลังใจที่เคร่งเครียด 
หากแต่เป็นกำลังใจที่ปฏิบัติธรรมแบบสบายๆ 
แต่มีความต่อเนื่องอยู่ในจิตใจเป็นปกติ 
คำว่าต่อเนื่องจักต้องมีทั้งสมถะ และวิปัสสนาควบคู่กันไป 
ความสุขและความทุกข์อันเกิดจากอายตนะสัมผัส 
จักต้องฉลาด นำมาเป็นกรรมฐานได้ตลอดเวลา 
จิตจักต้องทรงสติให้ทรงตัว โดยโทษจิตตนเองเอาไว้เสมอๆ 
ระลึกให้ได้ว่ายังบกพร่องอยู่อย่างไรบ้าง 

สมเด็จองค์ปฐม

ให้รู้สึกทุกขณะที่คิด           ให้เรารู้สึกทุกขณะ ทุกครั้งทุกคราวที่มันคิดขึ้นมา ให้มันเป็นเพียงรู้เท่ารู้ทันมัน จนในที่สุดเมื่อสติเรามีมากขึ้นๆๆ ความคิดมันก็หมดไปๆ อายตนะมันก็ลดลง มันน้อยลง ตัวสติมันมีมากขึ้นๆๆ มันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนี้ เท่ากับว่ามันหลุดมันพ้นกว่าแต่ก่อน

                                                                                         หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ให้ละวางเสียให้หมด...


           ...เราเกิดมา นินทา สรรเสริญก็ดี อย่าไปรับเอามาหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่านไปเสีย ความรัก ความชัง ความโลภ ความหลง เกิดขึ้นก็เพราะกิเลสมันเสวนากันอยู่ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค สละคืน ถอนออกจากใจนี้เสีย ตัณหาทั้งหลายก็ไหลมาจากเหตุ ให้ละวางเสียให้หมด...

                                                                                        หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย         ปุถุชนย่อมยินดีเมื่อได้ ย่อมยินร้ายเมื่อเสีย จิตใจย่อมหวั่นไหวตลอดไป ส่วนพระอริยเจ้าผู้เข้าถึง "โลกธรรม" รู้เท่าต่อความเป็นไปเหล่านี้ ท่านจึงมีความเบากาย เบาใจ ไม่ยินดีเมื่อได้ ไม่ยินร้ายเมื่อเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัย มิใช่เป็นไปตามความชอบใจของใคร

                                                                                                  หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

สติเป็นสิ่งสำคัญ


          สตินี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเราทราบระเบียบวินัยที่มีอยู่มากมายอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว และตามรักษาได้อย่างครบถ้วน สติของเราก็จะต่อเนื่องกัน จิตใจก็จักจดจ่ออยู่แน่ในข้อวัตรปฏิบัติของตน ไม่มีโอกาสที่จะแส่ส่ายไปภายนอก ถ้าขาดสติ โอกาสที่จิตใจจะวิ่งไปตามอารมณ์ภายนอกมันก็มีมากขึ้น และอารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมครอบงำจิตให้หลงไหลมัวเมาได้ง่ายขึ้น ....


                                                                                                      หลวงปู่กินรี จันทิโย

ความอดทนเป็นสติความอดทนตัวนี้ล่ะ เป็นตัวสติ 
ถ้าไม่มีความอดทน สติ เกิดขึ้นไม่ได้หรอก
ตัวอดทน ตัวขันติธรรมนี้ล่ะ เป็นตัวสติ
หากผู้ใดฝึกหัดดัดแปลงขันติธรรมไปมากๆ  
ก็เรียกว่ามีสติรู้ ๆ อยู่ในเรื่องของจิตใจ 
หากตัวนี้ไม่มีแล้ว โอ๊ย...ยากล่ะ.. 

หลวงปู่ศรี มหาวีโร

อัตตาตัวตนมี โลกจึงมีอัตตาตัวตนมี โลกจึงมี ถอนอัตตาตัวตนออกเสีย โลกก็ว่าง...ไม่มี

 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

ความหมายของบุญฤทธิ์         ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดขึ้นมากๆ ในทางกาย วาจา และจิตใจ ถ้าหากทำมาก อำนาจมันจะค่อยมาเองหรอก จะกลายเป็นบุญฤทธิ์ คำว่า บุญฤทธิ์ คือ บุญมากๆ สะสมบุญไว้มากๆ จนมีฤทธิ์มีเดช มีผู้มาช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมทุกระยะ ถ้าบุญมาก ก็เป็นอย่างนั้นนะ..

                                                                                                   หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ติดสุขคือราคะ          ถ้าหากเรามีความพอใจ เราหลงเพลิดเพลินแล้ว เรายึดมั่นว่ามีความสุขแล้ว เราก็รู้ทันทีว่า เดี๋ยวนี้จิตของเรากำลังอยู่ในราคะ...ความกำหนัด ความยินดี เราควรที่จะรู้อย่างนั้นทันที...เมื่อเรารู้แล้ว เราก็ควรที่จะปล่อยวาง ...ถ้าหากเรายึดมั่นถือมั่น ทุกข์จะตามมาหาเรา

                                                                                       หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

งามที่สุดคือผู้มีปัญญา          อาทิกัลยาณัง งามเบื้องต้นคือผู้มีศีล มัชเฌกัลยาณัง งามท่ามกลางคือผู้มีสมาธิ ปริโยสานกัลยาณัง งามที่สุดคือผู้มีปัญญา 

                                                                                                     หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ถ้ารู้ความจริงสักนิด...          ถ้ารู้ความจริงสักนิด เราจะไม่ปรารถนาเลยกับคำว่า"ชั่วฟ้าดินสลาย" แต่เราจะขอใจที่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงของโลก ใจที่รู้ดีรู้ชั่ว ใจที่ฉลาด จะได้ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำผิดซ้ำซาก 

                                                                                                หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

รูปโฉมลวงคนแสวงพระนิพพานไม่ได้รูปโฉมพอลวงคนโง่ให้หลงได้ 
แต่ลวงคนแสวงหาพระนิพพานไม่ได้เลย.

อลํ พาลสฺส โมหาย โน จ ปารคเวสิโน.
ม.ม. ๑๓/๔๐๑, ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๗.

มีสติคือยึดลมหายใจเป็นหลัก          ความมีสติ คือยึดในจุดยืนของลมหายใจที่ตนตั้งขึ้นไว้เป็นหลัก คือ ไม่มีความสนใจ ติดใจ ไหลตามความสุขและความทุกข์ เห็นความสุขและความทุกข์เป็นเสมือนแขกที่จรมาเยี่ยมกรายสู่ถิ่นฐานของเราเท่านั้น

                                                                                          หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม

การฝึกสติด้วยอานาปานุสสติ          ขอยืนยันว่า การฝึกสติจักต้องอาศัยอานาปานุสสติเป็นหลักสำคัญ แต่มิใช่ทำอย่างเคร่งเครียด หากแต่มีสติรู้อยู่เนือง ๆ การเผลอจักมีบ้างเป็นของธรรมดา ถ้าเผลอรู้แล้วก็ตั้งต้นใหม่ ให้กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ ทำบ่อย ๆ เข้า จิตก็จักชินในการรู้ลมหายใจเข้า-ออก สติ-สัมปชัญญะก็จักดีขึ้นตามลำดับ

                                                                                                สมเด็จองค์ปฐม

ทำลายศีล ๕ ต้องลงนรกถ้าเรามีความจำเป็นต้องทำลายศีล ๕
เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงนรกก่อน

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

บุญคุณต้องทดแทน...


บุญคุณต้องทดแทน
ความแค้นต้องสละ
เห็นแก่ตัวต้องเอาชนะ
เห็นแก่พระต้องให้อภัย

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ทำความดีอย่าไปท้อ          ทำความดีอย่าไปท้อ คนไม่เห็นความดีของเรา ก็ขอให้เราเห็นความดีของเราก็แล้วกัน
เราทำความดีเพื่อเรา ไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นใด

                                                                               หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เราถูกพิพากษาประหารชีวิตตั้งแต่เกิดที่จริง...เราถูกพิพากษา ประหารชีวิต มาตั้งแต่เกิด

พระไพศาล วิสาโล

ความพอใจ ไม่พอใจล้วนต้องใส่ใจ


ความไม่พอใจเกิดขึ้น 
ถ้าเราไม่ใส่ใจรู้และพิจารณา
อย่างน้อยพิษภัยของมันก็ตกค้างทำให้ความรู้สึกเศร้าหมอง
แต่ถ้าปรุงแต่งไปทางตรงข้าม คือความพอใจ
ความรู้สึกพอใจซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบ
อยากให้มันเกิด และพยายามปรุงแต่งหามัน
และพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดความพอใจอยู่เสมอ
ความรู้สึกอันนี้เอง
ที่มันจะก่อตัวเป็นราคานุสัย และตัณหานุสัย
เป็นอาสวะและสังโยชน์ชนิดต่างๆ
ดังนั้น ความพอใจนี่เอง 
จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความไม่พอใจได้อีกต่อไป

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ธรรมเป็นสิ่งมหัศจรรย์


ธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 
เมื่อบุคคลได้ลิ้มรสเข้าไปแล้ว มันติดคุณค่าราคาธรรม 
เรื่องโลกมีเงินเป็นร้อย เป็นสิบ เป็นพันล้าน 
มันก็ไม่มีคุณค่าราคา เทียบเท่าธรรมของพระพุทธเจ้า

 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท

เผาคนเป็น...เผาคนเป็นได้บุญมากหลาย
เผาคนตายได้บุญเล็กน้อย

 ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ลมเป็นทั้งที่พักและที่พิจารณา          ลม เราจะเอาเป็นที่พักของใจได้ เป็นที่พิจารณาก็ได้ เวลาจิตไม่ยอมลง ก็แสดงว่ามันอยากจะทำงาน เราก็หางานให้มันทำ คือให้มันเที่ยวพิจารณาลมในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ว่าตรงไหนลมเดินสะดวกดี ตรงไหนมันเดินไม่สะดวก แต่อย่าให้ใจหนีออกนอกกายนะ ให้มันวนเวียนอยู่ในนั้น จนมันเหนื่อย พอเหนื่อย แล้วมันจะหาที่พักหยุดกับที่โดยเราไม่ต้องไปกดไปบังคับมัน

                                                                                              ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก