จิตของผู้รู้


จิตของผู้รู้นั้น จะต้องเป็น
จิตที่ว่างจากอารมณ์ทุกอิริยาบถ
ไม่เลือกสถานที่ 
ถึงจะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม
จะเป็นที่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
ก็ว่างอยู่อย่างเดิม
ไม่วุ่นวายขัดข้อง
จะต้องมีความว่างอยู่ตลอด 
ไม่ได้เลือกสถานที่
นี่คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ 
จากอารมณ์ของโลก

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by Nikasucha from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

กายว่าง จิตว่าง


ถ้าเราถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรา 
กายผู้อื่นก็จะปรากฎด้วย 
ถ้าเราไม่ยึดว่ากายนี้เป็นของเรา 
กายผู้อื่นทั่วสามแดนโลกธาตุก็จะดับไปด้วย
ถ้าท่านถือว่าจิตนี้เป็นเราเป็นของเรา 
ก็จะมีจิตผู้อื่นด้วย 
ถ้าท่านเห็นตามปกติที่มันเป็นว่า 
แม้นแต่จิตก็ไม่มีความเป็นเราเป็นของเรา 
จิตอื่นทั้งนั้นก็หมดคุณค่าหมดราคา 
หมดความหมายไปด้วย
กายว่าง จิตว่าง ความทุกข์ทุกอย่างก็ดับไป

พระอาจารย์คม อภิวโร

Image by Peggy_Marco from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา