อยู่กับมันอย่างที่เป็น


อย่าหนีจากอารมณ์ที่เราไม่ชอบ 
อย่าพยายามทำให้มันกลายเป็นอารมณ์ที่เราชอบ 
อยู่กับมันอย่างที่เป็น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

– ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

Do not run away from these unpleasant feelings. 
Do not manipulate them into pleasant feelings. 
Stay with what is, with whatever arises.
– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”

Cr.เพจ Tergar Thai

Image by Yuri_B from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่ที่สุด


ความสำเร็จ อันยิ่งใหญ่ที่สุด คือ...การไร้ตัวตน
คุณค่า ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ...การเป็นนายตนเอง
คุณสมบัติ ที่เลิศที่สุด คือ...การหาทางช่วยผู้อื่นสัตว์อื่น
ศีล ที่ประเสริฐที่สุด คือ...การมีสติตลอดเวลา
ยา ที่เยี่ยมที่สุด คือ...ความว่างของสรรพสิ่ง
ฤทธิ์อันวิเศษสุดคือ...การเล่นแร่แปรธาตุ กิเลส
การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อที่สุด คือ...การไม่ยึดติด
ความดี อันสูงสุด คือ...จิตที่สงบ
ความอดทน ที่เยี่ยมที่สุด คือ...ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความเพียร อันเลิศที่สุด คือ...การไม่ห่วงผลที่จะได้รับ
สมาธิ ที่ประเสริฐสุด คือ...การปล่อยวาง
ปัญญา อันเป็นที่สุด คือ...การเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างกระจ่างชัด
การกระทำ ที่เยี่ยมยอดที่สุด คือ...การไม่ยอมทำตามวิถีของโลกย์ 

ท่านอติสะ
พระสงฆ์และปราชญ์ทางพุทธศาสนา
1000 ปีก่อน
----------------------

The greatest achievement is selflessness. 
The greatest worth is self-mastery. 
The greatest quality is seeking to serve others. 
The greatest precept is continual awareness. 
The greatest medicine is the emptiness of everything. 
The greatest magic is transmuting the passions. 
The greatest generosity is non-attachment. 
The greatest goodness is a peaceful mind. 
The greatest patience is humility. 
The greatest effort is not concerned with results. 
The greatest meditation is a mind that lets go. 
The greatest wisdom is seeing through appearances.
The greatest action is not conforming with the world's ways.

~ Atisha ~

Cr.เพจ มหายานธิเบต

Image by PTNorbert from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา