เราเลยหาจิตไม่เจอ


เราเอาอารมณ์มาเป็นจิต
เราเลยหาจิตไม่เจอ
จิตดวงนี้ต้องการอันเดียว
ไม่ธรรมก็กิเลส ไม่กิเลสก็ธรรม

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

Image by Sritam_kumar_Sethy from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจงอย่าส้องเสพกับคนพาล


อเสวนา จ พาลานํ 
จงอย่าส้องเสพกับคนพาล
นิวรณ์ ๕ นี้เปรียบเหมือนคนชั่วหรือคนพาล 
ถ้าเราไปคบมันเข้ามาไว้ในบ้านในเรือนของเราแล้ว 
เราก็จะต้องได้รับแต่ความเดือดร้อนใจ 
เพราะถ้ามันเข้ามาในบ้านในเรือนของเราได้แล้ว 
มันจะต้องแผลงฤทธิ์ทำอำนาจใหญ่ 
ซึ่งเราจะสู้มันไม่ได้ จึงควรระวังอย่าให้มันเข้ามาเสียเลย
ต้องปิดประตูหน้าต่างบ้านของเราไว้ให้ดี 
อย่าให้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ยื่นออกไปแส่ส่ายรับสัญญาอารมณ์ภายนอกได้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by Jonny_Joka from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา