เพราะเราไม่มี จิตผู้ดู


คนเราที่มีปัญหาความทุกข์มาก
เพราะอะไร เพราะความคิดนี้ เห็นไหม
ความคิดทำให้จิตเป็นทุกข์
เพราะเราไม่มี จิตผู้ดู
ที่จะไปเห็น จิตผู้คิด
เวลาเกิดความคิดขึ้นมา
ไม่เห็น ไม่รู้ ไม่เข้าใจ
เราก็เข้าไปอยู่กับความคิดเลย
แล้วก็ว่านี่เราเป็นผู้คิด ความคิดคือเรา
กิเลสทั้งหลาย ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความพอใจ ความไม่พอใจ
ความอิจฉาริษยา ความหวาดระแวง
ความวิตกกังวล ความกลัว
ความน้อยเนื้อต่ำใจ
สารพัดมาจากความคิดทั้งนั้น

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

Image by 95C from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

นี่แหละคืออวิชชา​ ที่แท้จริง


ถ้าตราบใดยังแยกความคิดแบบ
ตั้งใจคิด​ กับ​ หลงคิด​ เผลอคิด
หรือความคิดที่มันคิดขึ้นเอง​ ไม่เป็น
อย่าหวังว่าจะเข้าใจเรื่องวิปัสสนา​ 
เพราะตัวคิดที่มันคิดเองนั้น
คือการทำงานของขันธ์​ 5​ 
ถ้าไม่รู้ทันและไม่เข้าใจ
กลไกการทำงานนี้
ก็จะหลงไปกับความคิดเหล่านี้​ 
หลงติดยึดมั่นเอาจริงเอาจัง
กับเรื่องราวเหล่านั้น​ 
ที่สำคัญคือเป็นทุกข์ อุปาทานเพราะไม่รู้ทัน​
นี่แหละคืออวิชชา​ ที่แท้จริง

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by 95C from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา