นั่นแหละ คือ พุทธะ


ถ้าพวกเธอซึ่งเป็นนักศึกษาเรื่อง ทาง ทางโน้น 
ปรารถนาที่จะเป็น พุทธะ 
พวกเธอไม่ต้องศึกษาคำสอนใด ๆ หมด
จงเรียนแต่เพียงว่าทำอย่างไร 
จึงจะเว้นขาดจากการแสวงหา
หรือการผูกพันตัวเองต่อสิ่งทุกสิ่งเท่านั้น 
เมื่อไม่มีอะไรถูกแสวงหา
ข้อนี้หมายความว่า จิต ไม่เกิด
เมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอยู่ 
ข้อนี้หมายความว่า จิต ไม่ถูกทำลาย 
สิ่งซึ่งไม่เกิดและไม่ถูกทำลาย 
นั่นแหละ คือ พุทธะ

คำสอนฮวงโป

Image by liaoyiye from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สติธรรมชาติ


ธรรมชาติของธรรมชาติ..
มีคุณค่าประดุจเพชร..
ในยามที่เราไม่ไปยึดติดและครอบครอง..
ต่อเมื่อครอบครอง ยึดติดขึ้นมาแล้ว..
สิ่งที่เคยมีค่าประดุจเพชร..
จะกลับกลายเป็นแหล่งกำเนิดทุกข์ขึ้นมาทันที..
.
มองทุกสิ่งตามที่ใจอยากให้เป็น..ย่อมเกิด"ทุกข์"..
มองทุกสิ่งตามที่เป็นจริง "ไม่มีทุกข์มากวนใจ" .
""สติธรรมชาติ""

อิโตมิ จัง

Image by Pezibear from pixabay 

อ่านการถ่ายทอดจิตสู่จิตฉบับเต็มที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา