หากไม่ทบทวนดูตัวเอง...


หากว่า เราไม่ทบทวนเข้ามาดูตัวของเราแล้ว
เราก็จะมองข้ามตัวของเราไป 
สิ่งที่ไม่ดี เลยมองไม่เห็น
เมื่อเรามองไม่เห็น
เราก็ปรับปรุงตัวของเราให้ดีไม่ได้ 
แก้ความผิดไม่ได้ ละความชั่วของเราไม่ได้...

พระอาจารย์วัน อุตตโม

ปัญญาเกิดจากการสังเกตสิ่งธรรมดาเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
หรือฉลาดล้ำเลิศแต่อย่างใดในการที่จะเฝ้าดูลมหายใจของเรา 
เพียงแต่เราพอใจอยู่กับมันระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ก็เท่านั้น
อันสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดนั้น
มิใช่จะได้มาจากการเรียนรู้ทฤษฎีหรือปรัชญาอันสูงส่ง 
แต่ได้จากการเฝ้าสังเกตสิ่งที่เป็นปกติธรรมดานี้เอง

 พระอาจารย์สุเมโธ

ปล่อยวาง..ปล่อยวาง..
เขาว่าดีก็คืนให้เขา ไม่ต้องรับเอา
เขาว่าไม่ดีก็คืนให้เขา เอามาทำไม
เขายกก้อนไฟมาให้เรา เราไม่เอาทั้งนั้นแหละ
นินทาก็เป็นไฟ สรรเสริญก็เป็นไฟ
ไฟทั้งนั้นแหละ พระพุทธเจ้าท่านให้ละ 
ดีก็ไม่เอาของใครทั้งนั้น ชั่วก็ไม่เอาของใคร..

หลวงปู่หลวง กตปุญโญ