กุศลกรรมสูงสุด...
ในบรรดากุศลกรรมทั้งปวง 
กุศลกรรมสูงสุด
คือการรู้จักควบคุมจิตใจของตนเอง

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

รู้เข้าไปในตัวเอง แล้วบ่มความรู้ตัวมากๆเมื่อเราภาวนา ให้เอาใจเป็นหลักรู้ 
อย่าไปรู้ที่คนอื่น ที่อื่น 
ให้รู้ตัวมากๆ เอาความรู้สึกสดๆ เป็นที่ตั้ง 
รู้เข้าไปในตัวเอง แล้วบ่มความรู้ตัวๆ มากๆ
เหมือนแม่ไก่กกไข่ ...
หรือชาวนาชาวสวนเก็บผลไม้ดิ
มาบ่มให้สุกหอมหวาน 
เมื่อบ่มรู้ดูใจนานๆ 
เมื่อมันสุกงอมหอมหวานแล้ว
จะรู้เองว่าธรรมะมีรสชาติอย่างไร

ท่านเขมานันทะ

หยุดดู หยุดรู้ตัวเองได้ คือความฉลาดหยุดดู หยุดรู้ จิตใจของตนเอง
ให้เป็นปรกตินิสัยให้มากๆ 
จะได้เปลี่ยนนิสัยสันดานของปุถุชนเสียที 
ที่มันเที่ยวซุกซนไปเพราะความโง่ 
เมื่อรู้สึกตัว หยุดดู หยุดรู้ตัวเองได้นั่นแหละ 
คือความฉลาด

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

มีสติรู้จิตตัวเองทุกขณะ จึงเป็นความมหัศจรรย์เรื่องเห็นนรก เห็นสวรรค์ เห็นภูตผีปีศาจอะไรนั้น 
อย่าไปสนใจ มันเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น 
บางคนภาวนามา จนกระทั่งได้สำเร็จอรหันต์ 
ไม่เคยเห็นอะไรสักที เห็นแต่กายกับใจของตัวเองเท่านั้น 
ใครจะเก่งถึงขนาดกำหนดรู้วาระจิตของคนอื่นได้ ...
หรือรู้เห็นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็น 
ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ มันอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่า 
ผู้ที่มีสติกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่ ทุกขณะจิตได้ 
นี่ ! ความมหัศจรรย์มันอยู่ที่ตรงนี้

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย