อย่ากลัวทุกข์...อย่าไปกลัวทุกข์
อย่าอยากได้สุขจนเกินตัว
คนกลัว คนอยากมากเกินไป
นั้นมันทำความดีไม่ถูก
คนใดกลัวทุกข์ คนนั้นกลัวธรรม

หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ