ล้วนมาจาก ความรู้ ตัวสูเอง


จงรู้จัก   “ตัวเอง"    คำนี้หมาย
ว่าค้นพบ    แก้วได้     ในตัวท่าน
หานอกตัว    ทำไม    ให้ป่วยการ
ดอกบัวบาน    อยู่ในเรา    อย่าเขลาไป

ในดอกบัว    มีมณี     ที่เอกอุตม์
เพื่อมนุษย์    ค้นหา    มาให้ได้
“การตรัสรู้     หรือรู้     สิ่งใดใด
ล้วนมาจาก     ความรู้    ตัวสูเอง” ฯ
.
ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by meineresterampe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

มีคุณค่าประดุจเพชร


ธรรมชาติของธรรมชาติ..
มีคุณค่าประดุจเพชร..
ในยามที่เราไม่ไปยึดติดและครอบครอง..
ต่อเมื่อครอบครอง ยึดติดขึ้นมาแล้ว..
สิ่งที่เคยมีค่าประดุจเพชร..
จะกลับกลายเป็นแหล่งกำเนิดทุกข์ขึ้นมาทันที..

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by Briam-Cute from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา