เป็นโทษให้หยุดอยู่แค่นั้น


ติดแค่บุญ ติดแค่ความดี 
ติดแค่สมาธิ ติดแค่ธรรม 
ล้วนแล้วปิดกั้น
ไม่ให้นอกเหนือสิ่งเหล่านี้ 
บางสิ่งมีคุณ
ก็เป็นโทษให้หยุดอยู่แค่นั้น 
คิดว่าเราดีแล้ว 
สิ่งที่เหนือกว่า
นั้นมันเส้นผมบังภูเขา

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by AdinaVoicu from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เราเป็นทุกข์เพราะ...


ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์
เราเป็นทุกข์เพราะ "ต้องการ" 
ให้สรรพสิ่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ขณะที่ความเป็นจริงมิได้เป็นเช่นนั้น

ท่านติช นัท ฮันห์ 

Image by Budhadityam2321 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา