รู้เท่า แต่ไม่เข้าไปเป็นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสำคัญของความเงียบ**ความสำคัญของความเงียบ**
..การรับรู้อย่างแท้จริงที่ว่านี้ จะเกิดได้จากความเงียบเท่านั้น
ดังนั้นในเช้านี้ เราจะใช้เวลานั่งสมาธิกันมากสักหน่อย 
ในระหว่างนั่งปฏิบัติ ทุกคนจะได้ยินเสียงของหลวงพ่อเสียเป็นส่วนใหญ่
แต่มันจะไม่เป็นการรบกวนความเงียบใดๆ

"ความเงียบนี้มีอยู่แล้วในตัวเราแต่ละคน"
แต่ปัญหาคือ พวกเราส่วนมากยุ่งอยู่กับชีวิตประจำวัน 
หรือที่เรียกกันว่าการใช้ชีวิตของเรา จนกระทั่งไม่ได้ยินความเงียบ 
ทำให้เราไม่มีสัญชาตญาณของการรับรู้ได้อีกต่อไป
เห็นได้ชัดว่า "เมื่อมีความเงียบไม่เพียงพอ โอกาสเข้าถึงการรับรู้นี้ก็ไม่มี"
เมื่อขาดสัญชาตญานในการรับรู้ 
ก็ยิ่งทำให้การรู้แจ้งระหว่างความจริงและความไม่จริงแทบจะเป็นไปไม่ได้
และนี่คือสาเหตุที่ทำไมการโฆษณาขายสินค้าต่างๆ จึงเป็นเรื่องง่าย 
ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันผสมน้ำตาล แชมพูที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนผสมหลัก 
หรือแม้แต่อาหารว่างที่เต็มไปด้วยสารพิษ 
เราซื้อขยะเหล่านี้ เพราะเราเป็นเหยื่อที่หลงกลได้ง่าย
ชีวิตเราเดินตามเสียงซึ่งเป็นเสียงของคนส่วนมาก 
เป็นการง่ายที่จะหลอกลวงคนที่สลึมสลือหรือไม่มีสติเต็มที่
พวกคนที่ทำการตลาดเพียงแค่แนะว่า 
เราจะไม่มีความสุขหรือพึงพอใจ
จนกว่าเราจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาไปใช้ พวกเราก็หลงเชื่อแล้ว

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ศีลตัดทอนกำลังของกิเลสจงฝึกจิตฝึกใจ อาศัยความอดทนงดเว้นด้วยเจตนา 
ในเมื่อโลภ โกรธ หลง เกิดขึ้นมา 
เราไม่สนองความต้องการของมัน 
เราเอาศีลมาเป็นเครื่องสกัดกั้นเอาไว้ 
ก็ได้ชื่อว่าเป็นการขจัดกิเลสส่วนหยาบๆ 
ที่จะพึงล่วงเกินด้วยกาย ด้วยวาจา 
เมื่อเรางดเว้นกิเลสหยาบๆ 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ได้โดยเด็ดขาด 
จนกระทั่งเจตนาความตั้งใจจะงดเว้นกลายเป็นเรื่องคล่องตัว 
จนรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นโทษนั้น ๆ
แต่เพราะอาศัยการงดเว้นที่คล่องตัวชำนิชำนาญจนเป็นนิสัย 
ทำให้เกิดพลังงาน ให้จิตมีความดูดดื่มในความดี 
มีแนวโน้มไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล จนเป็นนิสัยฝังลึกลงไปในจิต 
เจตนาที่จะงดเว้นโทษนั้น ๆ ได้เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ 
ได้ชื่อว่าเป็นการตัดทอนกำลังของกิเลส 
หรือหักปีกหักหางของกิเลสให้มันอยู่ 
แม้ว่ามันจะยังอยู่ในจิตใจ แต่เราไม่ทำอะไรตามคำสั่งหรือคำบงการของมัน 
ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้พยายามที่จะขจัดโทษอย่างหยาบ
ที่จะล่วงเกินด้วยอำนาจของกิเลส ด้วยอำนาจแห่งศีล 
อันนี้คือข้อปฏิบัติ จุดประสงค์ของการสมาทานศีล 
กิเลสโลภ โกรธ หลง ที่มีอยู่ในจิตของเรานั่น 
เราจะตั้งใจละเอา ๆ ๆ นั่น มันละไม่ได้

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา