พรอันประเสริฐ


...เวลาคนญี่ปุ่นจะให้พร 
พ่อแม่จะให้พรลูก ครูจะให้พรศิษย์ 
เขาไม่ได้ให้พรแบบคนไทยที่บอกว่า "ขอให้โชคดี" 
เขาจะให้พรว่า "กัมบัตเตะ" 
แปลว่า ขอให้มีความเพียรพยายาม 
ขอให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค คือ ขอให้มีวิริยะ มีขันติ 
ถ้าจะให้พรก็อยากให้พรอย่างคนญี่ปุ่น 
คือ ขอให้มีความเพียร ขอให้มีความอดทน
ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และอดทนต่อกิเลส
และอารมณ์ของตนเอง 
ธรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราพบพรอันประเสริฐ
อีกหลายอย่างซึ่งจะไม่มีใครมาขโมยไปจากเราได้...

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
Cr.เพจ Kalayanatam

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา