ตัดขาดร่างกาย จะพบความสงบสุข
อย่าส่งจิตออกไปข้างนอก ให้ดูอยู่ที่กาย
ให้รื้อค้นร่างกายนี้ให้ชัดแจ้ง ให้รู้ว่าร่างกายมันมีอยู่
จึงทำให้เกิดทุกข์ ก็ร่างกายนี้แหละที่ทำลายความสงบสุข
มันทำให้เกิดเป็นที่รับโรครังหนอนอย่างใหญ่หลวง
ไม่เลือกละว่าร่างกายของใคร ถ้าพิจารณามองให้เห็น
ตัดให้ขาดจากร่างกายนี้จริงๆ แล้ว
จะพบกับความสงบสุขถาวรตลอดไป

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ความลำบากสอนไม่ให้อ่อนแอ
          ความลำบากนั้นสอนเราไม่ให้อ่อนแอท้อแท้ สอนให้เรารู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองโดยไม่ต้องหวังพึ่งบุคคลอื่น เมื่อรู้จักพึ่งตนเองได้แล้ว จิตใจจึงมีแต่ความอ่อนโยน ไม่อ่อนแอ จิตใจแข็งแกร่ง ไม่แข็งกระด้าง

                                                                                                    หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

ธรรมะนั้น ไม่ต้องอ่านก็ได้
          เรื่องของพระวินัยนั้น ให้ศึกษาอ่านตำรับตำราให้เข้าใจ ให้ถูกต้องทุกข้อมูล เพื่อปฏิบัติไม่ให้ผิด 

         ส่วนธรรมะนั้น ถ้าอ่านมาก ก็จะมีวิตกวิจารณ์มาก จึงไม่ต้องอ่านก็ได้ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอาเพียงอย่างเดียวก็พอ

                                                                                                หลวงปู่ดูลย์ อตุโล