สติปัญญาเกิดเพราะสิ่งไม่พึงปรารถนา


เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ได้เพราะนี่ คือธรรมดาของชีวิต... ลองหามิตรแท้จากความไม่สำเร็จ หามิตรแท้จากความพ่ายแพ้ หามิตรแท้จากอุปสรรค หรือแม้กิเลสในใจ... พวกนี้เป็นของดี มีประโยชน์ มีคุณค่า เป็นอุปกรณ์ที่สร้างให้สติเจริญงอกงาม
และเป็นครูสอนให้เราเห็นสัจธรรมความจริง
ว่ามันไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา...
ไม่มีอะไรเที่ยงแม้กระทั่งความสุข
แม้แต่ความสุขก็เจือไปด้วยทุกข์
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา...
ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเห็นสิ่งต่าง ๆ
โดยเฉพาะอกุศลธรรม
สติปัญญาเกิดด้วยเพราะเหตุนี้
นี้คือการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร

                                                             พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


ความคิดดีๆ เกิดเมื่อหยุดคิด


การคิดยืดยาวเป็นสาย
ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป
ในทางตรงข้ามบ่อยครั้ง
เราจะพบว่าเมื่อหยุดคิดไปสักระยะหนึ่ง
พอจิตผ่อนคลาย ความคิดดีๆ
ก็จะผุดขึ้นมาเองดังฟองอากาศ
โดยที่เราไม่ต้องเสียแรงไปคิดให้เหนื่อยยาก

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

จิตที่มีประสิทธิภาพ          จิตที่มีประสิทธิภาพ มิได้หมายถึงจิตที่อัดแน่นไปด้วยความคิด หรือมีเรื่องครุ่นคิดเต็มไปหมด ตรงกันข้ามจิตที่ทรงประสิทธิภาพ...
         
คือ จิตที่รู้จักว่างจากความคิด


                                                                                  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

พุทธศาสนาที่แท้จริง


          พุทธศาสนาที่แท้จริงนั้น มิได้อยู่ที่วัดวาอารามหรือพระสงฆ์ แต่อยู่ที่จิตใจของผู้คน ใจที่เป็นกุศล เปี่ยมด้วยเมตตา โอบอ้อมอารีต่อกัน ไม่ถูกครอบงำด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ คือ ที่สถิตของพุทธศาสนาที่แท้ต่างหาก


                                                                            พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด          อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด คือ เคล็ดลับสำคัญในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง เพราะวันนี้เป็นวันเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ไม่ใช่เมื่อวานหรือวันพรุ่งนี้


                                                                             พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ถ้าไม่มีความทุกข์ ปัญญาไม่เกิด


          ความทุกข์มิได้เกิดขึ้นเพื่อบั่นทอนชีวิตจิตใจของเราอย่างเดียว หากยังช่วยให้เราเข้มแข็งมั่นคงและเจริญงอกงามได้ด้วย จะว่าไปแล้วความทุกข์เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน หากไม่มีความทุกข์ ก็ไม่มีพระพุทธเจ้า หากไม่มีภัยคุกคามจากธรรมชาติ ก็ไม่มีเทคโนโลยี .

          เราต้องไม่ปล่อยให้ความทุกข์มากระทำย่ำยีอย่างเดียว แต่ให้เข้าไปจัดการความทุกข์นั้นอย่างถูกต้อง ดังมีผู้กล่าวว่า “ทุกข์มิได้มีไว้กลุ้ม แต่มีไว้แก้” การเข้าไปจัดการกับความทุกข์ท้อนั้นต้องเริ่มต้นจากการตั้งสติและใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุและทางแก้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง “ทุกข์มิได้มีไว้ให้คร่ำครวญ ถ้าไม่มีความทุกข์ ปัญญาก็ไม่เกิด

                                                                     พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

อะไรที่เป็นของเรา


อะไรที่เราคิดว่าเป็นของเรา
มันเป็นของเราจริงหรือเปล่า
หรือว่าเราเป็นของมันกันแน่
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

การสร้างพระธรรมเท่ากับสร้างพระพุทธรูป


          มีคติแต่โบราณบอกว่า การสร้างพระธรรม แม้แต่หนึ่งตัวอักษร ถือว่ามีคุณค่าเท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์ เพราะถ้าได้ทำบุญสร้างอักษรจารึกพระธรรมไปแล้ว ก็จะทำให้คนได้รู้เข้าใจว่า จะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง

          แม้แต่เราจะรู้จักปฏิบัติต่อพระพุทธรูปถูกต้อง เราก็ต้องรู้จักพระธรรมด้วย เพราะพระพุทธรูปนั้น เป็นแต่เพียงวัตถุที่สร้างเป็นรูปเปรียบของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่รู้จักธรรมะ ไม่รู้จักคำสอน เราก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธรูปไปทำไม แล้วเราควรจะทำอย่างไรต่อพระพุทธรูปนี้

          การที่เราได้นึกถึงพระพุทธรูป และไปหาพระพุทธรูปมา หรือไปไหว้พระพุทธรูป ก็เพราะว่า เราได้รู้จักพระธรรม ได้รู้จักคำสอนว่า อ๋อ พระพุทธรูปนี้ เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนั้น ๆ เราจึงได้แสดงความเคารพนับถือพระองค์ อย่างนี้เรียกว่ารู้จักพระพุทธคุณด้วยอาศัยธรรมะ เพราะฉะนั้น การให้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

                                                                           พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
                                                                                

                                                                            

ขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง


            ขอให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้า จะได้ไม่ท้อใจ เพราะถ้าเราไม่มีตัวอย่าง เราก็จะท้อใจว่า ได้บำเพ็ญธรรมะข้อนี้ไปแล้วก็ยังไม่เห็นผลอะไร เลยท้อใจคิดว่าจะเลิก อย่าทำดีกว่า คนอื่นเขาไม่เห็นต้องลำบากอย่างนี้ บางคนทำไม่ดีกลับได้ผล ก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติก้าวหน้าไปได้

            แต่ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าและมองไปตามพระประวัติของพระองค์ ได้คิดว่าบางครั้งพระองค์ทำความดีแล้วต้องประสบความทุกข์ ถูกคนอื่นข่มเหงรังแกเดือดร้อนมากมาย แต่พระองค์ก็ไม่เคยยอมท้อถอยเลย ประวัติของพระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นแบบนี้มาก แต่พระองค์ก็ยืนหยัดในความดีนั้น จนประสบความสำเร็จจากการทำความดีของตนเอง

                                                                         พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)