วิธีฝึกสติ ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน


ถ้าเรามีสติ สติก็จะคอยเตือนเราเอง
วิธีฝึกสติ ง่ายๆ ในชีวิตประจำวันก็คือ
ทำอะไร ก็ทำไปตามปกติ
แต่อยากให้เราลองมาชำเลืองดู ลมหายใจบ้าง
เพราะ ลมหายใจ เป็นที่พัก 
ทำให้จิตใจว่างจากอารมณ์
สิ่งต่างๆ ที่เจอในแต่ละวัน 
ทำให้อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ มากมาย
 ~ ฉะนั้น ~
การกลับมาอยู่กับลมหายใจเป็นคราวๆ 
จะเป็นการปรับสมดุล ไม่ให้อารมณ์ของเรา 
ขึ้น - ลง มากเกินไป
ถึงมีก็มีน้อย ...
ถ้าดูลมหายใจไปเรื่อยๆ จนชำนาญ
สุดท้ายในใจเราจะว่างจากอารมณ์ 
แล้วสติปัญญาจะสมบูรณ์
เมื่อข้างใน เราว่างจากอารมณ์
การงานในชีวิตปกติ จะไม่มีอารมณ์มาเป็นแนวหน้า 
เป็นแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต
แต่กลับจะมีสติปัญญาเป็นเครื่องนำ ในการใช้ชีวิต
นี่คือการดูลมหายใจประกอบ
การใช้ชีวิตในแบบปกติ ...

พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ

Image by Mint_Foto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

วิปัสสนา ไม่ได้ว่างจากอารมณ์วิปัสสนา  ไม่ได้ว่างจากอารมณ์  
ยังรับรู้อารมณ์  แต่ว่าว่างจากกิเลส 
ยังเห็น  ยังได้ยิน  ยังรู้สึกเคลื่อนไหว 
แต่ใจว่าง  ว่างจากกิเลส  ไม่โลภ  ไม่โกรธ
ไม่หลง  เรียกว่า  ทำงานด้วยจิตว่าง
ไม่ใช่ว่างจากอารมณ์ 
ถ้าว่างจากอารมณ์  ทำอะไรไม่ได้ 
อยู่เฉยๆ เท่านั้น  อยู่อารมณ์เดียว 
ว่าง  อยู่กับความว่าง 
การทำงาน  การขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว
จิตต้องมีอารมณ์ต่างๆ  รับรู้อารมณ์ต่างๆ 
ฉะนั้น ไม่ได้ว่างจากอารมณ์ 
ยังรับอารมณ์ต่างๆ  รับสีบ้าง  เสียงบ้าง 
กลิ่น  เย็น  ร้อน  ตึง  หย่อน  ไหว  รับรู้จิตใจ 
แต่ว่า ว่างจากกิเลส 
ไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์  
นี่คือ วิปัสสนา 

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา