ทำไมต้องฝึกสติ ทำไมต้องฝึกสมาธิ

ทำไมต้องฝึกสติ ทำไมต้องฝึกสมาธิ 
ก็เพื่อเป็นอุปกรณ์ให้ตัวปัญญา
มันออกมาก้าวเดิน 
ทำไมต้องฝึกตัวปัญญา 
เพื่อความรู้แจ้งในกายใจนี้
ทำไมต้องรู้แจ้งในกายใจนี้ 
ก็เพื่อความพ้นทุกข์
คือความไม่หลงในกายใจนี้ 
ผลคือความพ้นทุกข์นั่นเอง

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ 

รู้ทุกข์ อย่าละทุกข์
รู้ทุกข์ อย่าละทุกข์
เพราะคุณไม่มีหน้าที่ละ
เมื่อ “แค่รู้” บ่อยๆ
ปัญญาจะเกิดขึ้น
และละต้นเหตุแห่งทุกข์ไปเอง

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส