ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนตามความคิดของใครจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ชอบทุกข์กาย จึงทุกข์ใจความทุกข์กาย
ไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจ
จนกว่าจะไม่ชอบความทุกข์กาย
จึงทุกข์ใจ
หากไม่ปรุงความไม่ชอบขึ้นมา
มีเพียงทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ขอเพียงสักแต่ว่าให้รู้อารมณ์ของตนเอง..อย่าไปรบกับใคร 
ให้รบกับอารมณ์กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของตนเอง 
รบกับบุคคลอื่น ชนะก็ชนะเพียงชั่วคราว ไม่ยั่งยืนถาวร 
ต้องรบกับอารมณ์กิเลสของตนเอง โดยยึดหลักสังโยชน์เข้าไว้ 
ชนะให้ได้ตามนั้น ถ้าชนะได้ก็ชนะตลอดไป 
จีรังยั่งยืนถาวรเสมอ 
ขอเพียงสักแต่ว่าให้รู้อารมณ์ของตนเอง 
รบ ๑๐๐ ครั้งก็ชนะทั้ง ๑๐๐ ครา..

สมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม 7
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา