อุปสรรค ปัญหา คือของขวัญ
อย่าโอดครวญว่าอุปสรรค ปัญหา เป็น “มารผจญ”
มันคือของขวัญอันเสมอภาคที่ทุกคนจะต้องได้รับ
สำหรับคนอ่อนแอเท่านั้น ที่แก้ห่อของขวัญนั้นไม่ออก

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

การฝึกหัดสมาธิภาวนา คือการตั้งสติอันเดียว
การฝึกหัดสมาธิภาวนา 
คือ การตั้งสติอันเดียว ให้รู้ตัวอยู่เสมอ 
มันคิดมันนึกอะไร ก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอ 
ยิ่งรู้ตัวชัดเจนเข้า มันยิ่งเป็น เอกัคตารมณ์ 
นั่นแหละตัวสมาธิ


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ความดำริของใจเจ้าโง่
ตา หู จมูก ปาก ลิ้น กาย ใจ มิใช่กิเลส
รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ อารมณ์ มิใช่กิเลส 
อายตนะนอก อายตนะใน มิใช่กิเลส
ความดำริของใจเจ้าโง่ นี้ต่างหาก 
ที่มันพาให้เกิดเป็นกิเลส


หลวงปู่จาม มหาปุญโญ