ผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในธรรม อย่างแท้จริงจึงต้องกล้า


ชีวิตนี้มีเวลาจำกัด 
เราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
ผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในธรรม
อย่างแท้จริงจึงต้องกล้า 
ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ละสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรม 
แต่ต้องค่อยละสิ่งที่เป็นส่วนเกินในชีวิตด้วย 
เราต้องมุ่งต่อชีวิตที่เรียบง่าย 
ทุกวันนี้เราปล่อยให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิงเหลือเกิน 
เมื่อชีวิตพัลวันทั้งวัน 
โอกาสที่เราจะซาบซึ้งในธรรมมันเป็นไปได้ยาก

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by ID 5187396 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ศีลแท้


ศีลแท้
เกิดจากจิตคิดวิรัติ งดเว้นจากความชั่ว

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หนังสือเทสโกวาท

Image by TIKOHO from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา