เห็นธรรมคือ เห็นกายเห็นใจตนเองตามที่เป็นจริงคำว่า “เห็นธรรม” ต้องเป็นการ “เห็น” ไม่ใช่ไป “เอา”
คนที่มีดวงตาเห็นธรรม เขาไม่ได้เห็นอะไร 
เป็นการเห็นกายเห็นใจตนเองตามที่เป็นจริง 
การเห็นสิ่งอื่น ไม่ว่าจะเป็น การเห็นแสงสี 
เห็นตัวเลข เห็นเบอร์ เห็นเทวดา นรก สวรรค์ นั้น 
ไม่ใช่เห็นธรรมะหรอก เป็นความหลงทั้งหมด ..
 ของจริงมันต้องเห็นทั้งลืมตาหลับตา 
เพราะการเห็นธรรม มันเห็นด้วย "ตาปัญญา" 
จึงเห็นได้ทั้งในที่มืดที่สว่าง

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา