ใจเรานั่นแหละมันจะสอนตัวเองการภาวนานั้นไม่ต้องสอนกันมาก 
ให้ดูลงไปที่กายใจ 
เพราะกายและใจจะสอนเราเอง 
ของจริงนั้นไม่ต้องอาศัยตำรา 
ไม่อาจเรียนจากตำรา ไม่อาจหาเอาจากสิ่งใด  
แม้แต่คำจากหลวงปู่ก็สอนไม่ได้ 
แม้พูดไปเท่าใด ก็ไม่อาจเข้าถึงจิตถึงใจ 
หากไม่มีความเพียร 
ขอให้ทำให้มาก และใจเรานั่นแหละมันจะสอนตัวเอง

หลวงปู่อว้าน เขมโก 

ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียว 
ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวอื่นๆ 
ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมเท่านั้น 

มันจะไม่ดี จะโง่ จะมืด จะหนาอย่างไรก็ช่างมัน 
มุ่งดูลมอย่างเดียวจนจิตเป็นเอกัคคตารมณ์ 
ต่อไปความรู้ก็จะผุดขึ้นในตัวของมันเอง 
ไม่ต้องไปนั่งคิดถึงว่าอะไรมันจะเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ความรู้เขาจะบอกเรื่องราวเหล่านี้ 
แก่เราเองอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน 
ไม่ใช่ความรู้ตามสัญญาที่ได้ยินเขาบอกเล่า 
แต่เป็นความรู้ซึ่งเกิดจากวิปัสสนาปัญญา

ท่านพ่อลี ธัมมธโร